Breve fra Sct. Thomas

Renskrift af breve fra Else Simonsen   (no.: 0490)

 

Postkort til Frk Marie Kristensen Bidstrup - Træholt Mark - Mygdal pr Hjørring  - Danmark

 

St. Thomas 13. Dec 1904

 

Kjære Marie

 

Kun et par ord at ønske dig en glædelig jul og et godt nytaar, vi er alle raske men Bestens er daarlig, hun er nu 98 aar gammel, og tiden er ogsaa meget daarlig med os skriv snart din ( .....    ) Else.

 

____________________________________________________________

Postkort til Frk Marie Kristensen - Ugilt Brugsforeningen - pr Sindal - Danmark

 

 St. Thomas 2 april 1908

 

Kjære Marie

 

Mange tak for deres kjære Brev, du vil snarlig faa brev fra os, vi har mama syg de sidste 4 uger hun er meget bedre nu men er meget syg, Tine sige hun vendte Brevkort fra dig skriv snart

 

deres hengivne Else.

 

____________________________________________________________

 

Postkort til Frk Marie Christensen - add. Lærer Yde  - Villa Sandal - Hjørring

 

 

Ingen dato.:

 

Kjære Marie

 

Em glædelig Jul og Nytaar til alle de kjære familie, hils Tante og alle saa meget fra os, vi er allesammen raske men tiden er meget daarlig nu.

Skriv snart vi ønsker os meget at høre fra dig alle.

Deres altid hengivne Cusine Else.

 

 

____________________________________________________________

 

St. Thomas 20 Dec 1909

Kommune - Hospital.

 

Kjære Marie !

 

Det er nu længe siden vi her modtog deres kjære brev, vi var alle saa glade at høre fra dig alle og var meget bedrøvet at høfre at du var syg, men vi haaber at du er rask igen og vil have et godt Jule-tid jeg er glad at høre at Johanne har gaaet til Amerika sende mig hendes address jeg ønske saa meget at skrive til hende.

Jeg har nu et lille nyt at fortælle dig, jeg er Økonoma paa Kommune Hospitalet,  jeg fik Kr. 110 pr måned og alting fri jeg har meget at bestille jeg har 2 kokkepiger og 4 Tjenestepiger, og 4 mænd til at bringe mad til de syge, jeg skal kjøbe hvad vi bruger i Hospitalet, jeg fik Penge fra Governement at bruge i Hospitalet vi har røde kors sygeplejersker fra Kjørbenhavn Søster Julie og Søster Elisabet jeg holder meget af dem, vi har et smukt hus her de 2 sygeplejersker og jeg (... ) ikke her jeg gaar hjem kl 6 hver aften og kommer Kl 6 om morgenen Bhospitalet er et stor og meget smuk place og jeg er meget glad med det vi skal have et stor Juletræ til de syge

Dronning har sendt sendt et masse foræring til de syge folk og alle de fattige (.... ) mange smukke ting, ogsaa Penge til at lave Julekage og middag, jeg har saa meget at bestille i de dage Thora hun hjælpe mig.

Hvorledes gaar de med Sine hun skrive aldrig til os og Tante vi haaber at hun er rask, mama har været meget sug, men hun er bedre nu, vi har haft (... ) regnevejr for flere dage ingen kunde komme ud af huset, men jeg gaa til Hospitalet da fik jeg et vogn og vandet staar op til Hestens Knæ, men nu vi har smukt vejr igen, i dag er meget varm alting er grøn og smukt du har vinter med sne og is.

Vi har et Dansk Orlogs-man her nu “ Ingolf” Capt. Er en meget venlig mand, du har haft en stor sorg i Danmark Prinsesse Marie´s død, de maa være en stor sorg for Prins Valdemar.

Hvorledes gaar de med alle de smaa børn hvormange har de nu, Christian og Edvard de maa være mange, og Sine hun har ingen endnu.

Nu maa jeg slutte jeg har saa meget at bestille her i Hospitalet alle de fattige folk og børn uden hjem skal komme her på Juleaften og fik mad og julekage,  jeg lave alle de kage jeg holder meget at lave kage, i dag jeg skal lave en masse saa mange (.... )   (... ) har Dronningen sendt, hun er meget godt til de fattige folk her på St. Thomas og St. Cruis. Skriv snart og (... ) mig om dem alle hvorledes de allesammen har det. Em glædelig jiul og Lykkelig Nytaar til dem alle Kjære hils Tante saa mange gange fra os alle.

 Altid din hengiovne Cousine

Else Simonsen

 

 

____________________________________________________________

 

St. Thomas 21. Nov 1910

Kommune Hospitalet.

 

Kjære Marie !

Mange mange tak for deres kjære Brev, vi var allesammen saa glade at høre fra dig, og at høre at du er i en god Plads, næste gang du maa skrive alt om det til mig, er du langt borte fra Sine og din moder ?

Jeg har det meget godt her paa Horpitalet, jeg gaar hjem hver aften Kl 6. og kommer Kl. 6 om morgenen, vi har mange patienter nu her paa militaire Hospitalet vi fik 7 fra den Danske Orlogs-mand “Ingolf” jeg haaber at de vil snart blive raske, for vi maa have de store værelser til Juletræer, vi holde et meget stor Juletræ her paa Hospitalet alle de gamle fra Fattiggaarden kommer, og alle de Børnene og de alle faar noget at spise jeg har meget at bestille i den maaned jeg har i de store Hospital 82 patienter, på Bi..... ) jeg har 15 og paa Militaire Hospitalet jeg har 14. saa du kan tænke jeg har meget at bestille, men jeg har mange gode Tjenestepiger, fra næsten April fik jeg kr...1.25 om måned og Gouvernemand vil bygge et hus til mig, men jeg vil ikke sove her, jeg vil gaa hjem hver aften som nu. Vi har nu Prins Azel her (Prins Valdemars søn) han er 2.nd Leutemant paa “Ingolf”. Folket her er saa glad med ham. Hvorledes har de altsammen, Tante jeg haaber hun er rask ! Og alle Børnene og Sine, du maa sige mig om dem alle, Johanne jeg vil gerne have hendes address saa at jeg kan skrive til hende, jeg sende dig et lille Album med flere udsigt fra St. Thomas, ogsaa jeg og Thora paa Hospitalsgaarden, men solen var saa stærk jeg kunde ikke holde ansogtet godt, Thora maa have Hatttgen paa fordi Solen var paa hendes (.... ) de bedste i ( . . . ....) er mit Hat. Men skrive snafrt Kjære Marie og siger os hvorledes de altsammen har det, du maa have det meget koldt nu, vi har det varmt om dagen men om morgenen og Aftenen er der dejligt.

Glædelig Jul og Lykkelig Nytaar alle du Kjære, fra os alle

og fra din altid hengivne Cousine Else.