Torslev kirke, Dronninglund Herred
Torslev kirke, Dronninglund Herred Torslev kirke, Dronninglund Herred

.
Torslev Kirke er beliggende østligst i sognet, mindre end én km fra sognegrænsen og kun 1,7 km fra Hørby Kirke i nabosognet I de sidste årtier indtil reformationen udgjorde Torslev sogn tillige Hørby og Volstrup sogne ét pastorat, men i 1555 blev Torslev sogn adskilt fra disse sogne og fik til gengæld tillagt Lendum sogn som anneks. Indtil 1974 udgjorde Torslev og Lendum sogne så ét pastorat, hvortil der i år 1900 oprettedes et kappellanembede i anledning af indvielsen af filialkirken i Østervrå, men i 1974 udskiltes Lendum sogn fra Torslev, der altså siden har udgjort et eget pastorat.
Torslev Kirke består af romansk kor og skib fra omkring år 1200 samt sen-gotisk vesttårn fra 1400-årene og våbenhus fra 1935 i nord. Tårnet er 22,5 m højt.

Kor og skib er opført af granit: På ydersiden af hugne kvadre, på indersiden af rå kamp. Murene hviler på en profileret sokkel, hvis overkant dannes af en karnis. Soklen er brudt et enkelt sted på korets sydmur. Den romanske korbue (triumfbuen) med profilerede kragsten (vederlagsbånd) og sokler (der foroven har en rundstav) er bevaret.

I sin oprindelige skikkelse havde kirken to indgangsdøre: Mandsdøren i syd og kvindedøren i nord. De sad forskudt for hinanden, og syddøren var anbragt noget længere mod vest end norddøren, som tillige var bredere end syddøren: 120 cm mod 100 cm. Soklen er afbrudt ved begge de firkantede døråbninger, som er omgivet af almindelige, glathugne kvadre. Norddøren, der er 210 cm høj, har bevaret sin oprindelige aflange, firkantede dæksten, mens denne mangler ved syddøren, over hvilken der i nyere tid er indsat et vindue.

Alterbordet er det oprindelige, af hugne granit-kvadre, men uden særlig dækplade, foroven er der et relikviegemme. Bordet er helt indkapslet i et træbord med panelværk foran og på siderne. Alter tavlen er en gotisk fløjaltertavle fra omkring 1525 og er et anseligt, bemalet billedskærerarbejde i Claus Bergs stil.

Jens Nielsen
Else Olesdatter
Jens Christian Jensen
Søren Jensen
Christen Jensen
Maren Nielsdatter
Mette Marie Madsine Christensdatter
Johanne Marie Madsdatter
Godtfred Pedersen
Anders Christian Pedersen
Peder Jensen
Karen Jeppesdatter
Jens Peter Christensen
Else Kirstine Hansdatter
Lauritz Christian Nielsen
Christen Olesen
Anders Christian Andersen
Anders Andersen
Marie Andersdatter
Anders Peter Jensen
Hans Peter Johcumsen
Anne Marie Christensdatter
Ane Marie Andersen
Hans Christian Pape
Hans Christian Pape
Johanne Marie Nielsdatter
Christen Nielsen
Isak Andersen
Oluf Niels Peter Andersen
Anders Nielsen
Maren Pedersdatter
Anders Pedersen
Margrethe Andersdatter
Ingeborg Andersdatter
Anders Jensen
Ingeborg Bertelsdatter
Christen Andersen
Anne Jensdatter
Niels Jensen
Anne Marie Christensdatter
Jens Peter Jeppesen
Lars Andersen
Christen Nielsen
Ane Jensdatter
Marinus Christian Jensen
Niels Christian Andersen
Anders Sørensen
Ane Marie Nielsdatter
Adolph Jensen
Karen Nielsdatter
Frederik Jensen
Jens Christian Christensen
Kirsten Marie Christensdatter
Johan Theodor Clemann
Elvine Karoline Madsen
Heile Christian Jensen
Vilhelmine Marie Jensen
Nielsine Malene Nielsen
Jens Christian Christensen
Anne Jensdatter
Poul Christian Olesen
Else Marie Poulsdatter
Jens Peter Christensen
Christen Sørensen
Christine Christensen
Niels Peter Christensen
Anna Margrethe Sørensdatter
Jens Christian Emanuel Christensen
Ane Johanne Christensen
Johanne Pedersdatter
Anne Jensdatter
Hans Christian Frantsen
Frands Jensen
Johanne Marie Frandsen
Johannes Aggerbek Koefod
Christen Pedersen
Karen Kirstine Mariane Christensdatter
Peder Nikolajsen
Jens Larsen
Johanne Marie Isaksdatter
Inger Larsen
Rasmus Christian Pedersen
Lars Christian Jensen
Peter Jensen
Jens Andersen
Ane Marie Christensdatter
Peter Lauritz Svendsen
Johanne Pedersdatter
Niels Andreas Jensen
Christen Jensen
Christen Madsen
Anders Christian Pedersen
Anders Christian Christensen
Maren Pedersdatter
Ane Johanne Andersdatter
Lars Christian Christensen
Christen Christensen
Anne Marie Christensen
Christian Jensen
Niels Peter Jensen
Johanne Marie Larsdatter
Else Marie Jensdatter
Niels Jensen
Ole Jensen
Maren Jensdatter
Birthe Jensdatter
Maren Nicolaisdatter
Maren Thomasdatter
Thomas Thomsen
Thomas Thomasen
Kirsten Larsdatter
Niels Christian Andersen
Niels Carl Jørgensen
Edvard Andersen
Anne Andersdatter
Christian Marinus Jensen
Peder Christian Hansen
Christian Peter Pedersen
Thomas Andreas Einar Holst
Johanne Marie Christensen
Johan Christian Conrad Holst
Jens Christian Jensen
Jens Peter Jensen
Niels Peder Pedersen
Mette Olesdatter
Christen Pedersen
Anne Christensdatter
Karen Christensdatter
Petrine Andersen
Jens Nielsen Casper
Laura Margrethe Nielsen
Lars Nielsen
Dorthea Kirstine Nielsen
Hans Peter Simonsen
Simon Poulsen
Niels Peter Nielsen
Jens Christian Nielsen
Marinus Nielsen
Jens Adolph Jasper Wulff
Carl Christian Andreas Wulff
Christian Christensen
Christen Christensen
Christian Mathisen
Kirsten Jensdatter
Anders Pedersen
Anders Christian Hansen
Anders Christian Jørgensen
Jens Andersen
Peder Christian Christensen
Christine Petrine Christiansen
Ane Mathilde Christiansen
Christian Carl Pedersen
Ane Sophie Pedersdatter
Anders Christian Hansen
Niels Peter Jensen
Hemmer Koefoed
Marinus Jørgensen
Jens Christian Christensen
Maren Andersen
Anders Christian Pedersen
Lauritz Jensen
Kirsten Marie Christensdatter
Tomine Jensdatter
Laura Christine Jacobsen
Jens Christian Pedersen
Lars Christian Larsen
Christen Christensen
Mariane Knudsen
Marie Pedersen
Knudsine Margrethe Christensen
Christian Jensen
Petrine Christensen
Ane Johanne Christensen
Lars Peter Larsen
Johannes Jensen
Christen Jensen
Hans Pedersen
Lars Peter Jørgensen
Niels Christian Nielsen
Christian Marinus Pedersen
Anders Peter Larsen
Jørgen Christensen
Christen Jensen
Jens Poulsen
Karen Marie Christensdatter
Christen Andreasen
Niels Peter Jensen
Maren Madsdatter
Peder Christian Jensen
Christiane Andersdatter
Kirsten Andersdatter
Hans Christian Peter Christensen
Niels Larsen
Johanne Thomasdatter
Mette Marie Larsen
Johanne Cathrine Larsen
Lars Christian Thomsen
Thomas Nielsen
Karl Marinus Jensen
Anders Christensen
Christen Pedersen
Jens Severin Nielsen
Niels Christian Olesen
Helene Kirstine Jensdatter
Jens Peter Jensen
Christian Nicolai Jensen
Kirstine Nielsdatter
Jens Jensen
Mette Marie Jensdatter
Frantz Christian Nielsen
Kirsten Johanne Nielsen
Frands Christian Nielsen
Søren Casper
Thomas Nielsen
Jens Christian Nielsen
Anne Marie Nielsen
Christian Anton Jensen
Johanne Marie Andersdatter
Christen Jensen
Lars Peter Pedersen
Christian Nielsen
Anna Christensdatter
Søren Christensen
Christian Christensen
Christine Jensdatter
Johannes Christiansen
Jens Christian Christensen
Kirsten Andersen
Thomas Christian Jensen
Poul Jensen
Christian Christensen
Søren Pedersen
Jens Peter Jespersen
Anne Sicilie Enevoldsdatter
Christen Hansen
Christian Anton Johansen
Peter Christian Sørensen
Jens Christian Jacobsen
Christine Pedersdatter
Lars Peter Sørensen
Jens Christoffer Christensen
Lars Peter Nielsen
Peder Christian Jensen
Mads Andersen
Christian Pedersen
Johannes Martin Wulff
Peder Christensen
Lars Peter Frantzen
Else Marie Nielsdatter
Johannes Christian Nielsen
Christen Jensen
Ane Margrethe Jensen
Johanne Marie Jensen
Ove Haugård Bundgaard Jensen
Jens Jacob Ovesen
Jens Christensen
Johannes Jensen
Inger Petrine Pedersen
Christian Hansen
Jens Madsen
Marianne Hansdatter
Hans Christensen
Anne Pedersdatter
Nielsine Amalie Jensen
Carl Christensen
Lars Christian Marqvorsen
Else Marie Marqvorsen
Axel Peter Jacobsen
Lars Christian Larsen
Jens Olesen
Karen Marie Olesdatter
Niels Christian Pedersen
Else Marie Juliussen
Anna Jensen
Carl Jensen
Johanne Marie Jensen
Jens Christian Andreasen
Andreas Christiansen
Christen Thomsen
Niels Christian Andersen
Hans Christian Christiansen
Christian Peter Christensen
Christian Julius Gotfred Christensen
Ole Christian Jensen
Rasmus Christian Andersen
Anders Christian Rasmussen
Karen Marie Sørensdatter
Søren Christian Juliussen
Anne Sofie Juliussen
Christian Sørensen
Kirsten Marie Sørensen
Mads Christian Sørensen
Christen Christensen
Christen Christensen
Mads Christian Christensen
Marie Christensen
Knud Ferdinand Andersen
Jens Christian Larsen
Lars Christian Christensen
Peter Jensen
Søren Madsen
Mads Christian Sørensen
Jens Marinus Andersen
Jens Carl Pedersen
Søren Jensen
Ane Marie Olesdatter
Christian Sørensen
Jens Sørensen
Maren Sørensen
Marie Sørensen
Oline Sørensen
Lars Christian Andersen
Johanne Marie Larsen Dahl
Anders Christian Larsen
Jørgen Christian Pedersen
Anne Marie Sørensdatter
Carl Christian Sørensen
Peder Sørensen
Else Margrethe Sørensen
Anne Jensdatter
Christen Sørensen
Maren Frandsdatter
Frants Anton Sørensen
Søren Christian Christensen
Niels Christian Madsen
Hans Peter Jørgensen
Jacob Christian Christensen
Kirsten Rasmusdatter
Jensine Christine Pedersen
Niels Marinus Pedersen
Lars Larsen Hansen
Niels Mortensen
Anne Johanne Nielsen
Morten Christian Nielsen
Mads Christian Andersen
Christian Carl Nielsen
Carl Christian Andreasen
Søren Anton Nielsen
Anthon Gotfred Christensen
Christen Jensen
Anton Simonsen
Frederik Christian Magnus Ovesen
Søren Peter Hansen
Lars Christian Mortensen
Sophie Christine Christensen
Jens Christian Christensen
Niels Christian Thomsen
Jens Peter Casper
Kirsten Cathrine Poulsdatter
Poul Larsen
Inger Andersdatter
Lars Peter Christiansen
Jens Christian Nielsen
Jørgen Peter Larsen
Niels Jensen
Christian Peter Pedersen
Peter Marinus Jensen
Anders christian Christensen
Lars Christian Andersen
Thomas Christian Christiansen
Thomas Christian Christensen
Jens Christian Pedersen
Peder Christian Christensen
Christian Magnus Pedersen
Jens Peter Jensen
Hans Christopher Bertelsen
Johan Christian Hansen
Thomas Andersen
Jens Peter Madsen
Christian Juliussen
Christen Marqvorsen
Jacon Emil Weimann
Inger Nielsen
Peder Pedersen
Jørgen Sørensen
Jens Peter Sveegaard
Jens Christian Pedersen
Karen Marie Andersdatter
Anton Nielsen
Ferdinand Sørensen
Jens Larsen
Sophus Sigvard Sørensen
Johanne Martine Nielsen
Karen Abrahamsdatter
Mikkel Nielsen
Hans Larsen
Helvig Villadsdatter
Villads Hansen
Maren Christensdatter
Jochum Johan Pedersen
Christen Jensen
Karen Marie Jensdatter
Maren Iversdatter
Hans Christian Willadsen
Niels Iver Willadsen
Mariane Willadsen
Søren Johan Villadsen
Johanne Villadsen
Lars Christian Villadsen
Anton Larsen
Frederik Hansen
Dorthe Hansdatter Thyrrestrup
Dorthea Christiansdatter Nislev
Mette Marie Jensen
Senius Jensen
Thomas Christian Enevoldsen
Ane Sophie Simonsdatter
Jens Severin Jensen
Christian Jensen
Christian Peter Nielsen
Christian Julius Jensen
Elise Kirstine Olesen
Jens Peter Olesen
Lars Peter Andersen
Lars Christian Hansen
Mette Marie Nielsdatter
Niels Nicolaisen
Sophie Hansdatter
Martin Christian Hansen Vrængmose
Ane Marie Jensen
Jens Christian Hansen Vrængmose
Kaj Christian Hansen Vrængmose
Christen Hansen
Jørgen Hansen
Anne Hansdatter
Johanne Hansdatter
Eilert Christian Jensen
Alfred Gottlib Christensen
Christen Pedersen
Gjertrud Marie Krogh
Ane Kirstine Marie Christensen
Petrine Christiane Christensen
Peder Jensen
Kirsten Sørensdatter
Kristine Sørensen
Johanne Margrethe Christiansdatter
Chresten Nielsen
Niels Christensen
Christen Jensen
Jens Christensen
Ane Olufsdatter
Christen Andersen
Johan Carl Christian Hansen
Jacob Laurits Hansen
Ane Marie Andersen
Simon Olesen
Anne Marie Pedersdatter
Oline Christine Simonsdatter
Simon Nielsen
Jens Peter Pedersen
Christian Gottfred Christensen
Niels Pedersen
Jens Peter Andreasen
Hans Frandsen
Johanne Marie Hansen
Christen Frandsen
Christine Jensdatter
Frandsine Christine Hansen
Maren Hansen
Frands Christian Hansen
Christian Christensen
Anne Frandsdatter
Johanne Kathrine Poulsen
Niels Christian Nielsen
Christine Jensdatter
Caroline Christensen
Karen Marie Nielsen
Christian Peter Andersen
Carl Martinus Andreasen
Georg Andreas Weimann
Knud Sørensen
Marinus Pedersen
Carl Christian Larsen
Jens Christian Larsen
Søren Christian Nielsen
Niels Christian Sørensen
Anton Jensen
Kjeld Deebgaard Sveegaard
Anders Christian Christensen
Peder Christian Frandsen
Christian Peter Pedersen
Christen Christensen
Christian Jensen
Søren Christian Jensen
Laurits Vilhelm Madsen
Niels Carl Jensen
Marinus Jørgensen
Marinus Springborg
Thomas Christian Christensen
Georg Charles Frederik Jessen
Anton Pedersen
Jens Christian Frederiksen
Niels Conrad Jørgensen
Søren Peter Sørensen
Anne Magrethe Povelsdatter
Christian Eriksen
Maren Hansdatter
Christian Peter Christiansen
Christian Christiansen
Mariane Pedersdatter
Peder Christian Andersen
Jens Christian Andersen
Christian Peter Jensen
Carl Christian Andreasen
Jens Christian Christensen
Niels Christian Olesen
Martin Magnus Svendsen
Karen Bertelsdatter
Peder Christensen
Bertel Christian Pedersen
Anne Bertelsdatter
Bertel Christian Pedersen
Peder Christian Andersen
Christine Andersen
Anders Christian Andersen
Jens Bertelsen
Anne Christensdatter
Kirsten Jensdatter
Karen Jensdatter
Inger Marie Pedersen
Niels Christian Albert Sørensen
Ester Dusine Pedersen
Ove Kaj Sørensen
Andreas Andersen
Carl Anton Andersen
Inger Marie Andersen
Christian Gotfred Jensen
Jens Peter Christensen
Christen Jespersen
Christian Nielsen
Christen Pedersen
Johanne Marie Jensdatter
Peder Christian Christensen
Jens Christian Pedersen
Anders Peter Andersen
Jens Christian Pedersen
Laurits Larsen
Jens Pedersen
Peder Christian Jensen
Mads Christian Christensen
Christiane Pedersen
Ane Kirstine Jensen
Johanne Marie Christensen
Ane Marie Christensen
Anders Christensen
Andersine Larsen
Juliane Petrine Nielsen
Mette Marie Christensen
Johanne Christine Christensen
Maren Petrine Larsen
Louise Marie Helene Gørtz
Anne Johanne Jørgensen
Karen Marie Christensen
Oline Johanne Christine Nielsen
Marthine Kirstine Marie Christiansen
Anne Marie Jensen
Martha Nielsen
Inger Marie Pedersen
Lars Poulsen
Maren Pedersdatter
Pouline Larsen
Johanne Marie Larsen
Ellen Marie Mortensen
Anne Marie Jensen
Mette Kirstine Pedersen
Birthe Marie Sørensen
Emilia Jensine Jespersen
Anne Cathrine Christensen
Christine Jensen
Karen Marie Pedersen
Christiane Sophie Frederikke Andersen
Anne Marie Christensen
Maren Johanne Svenningsdatter
Maren Nielsdatter
Nicoline Nielsen
Caroline Amalie Nielsen
Anne Larsen
Christine Marie Larsen
Petrine Marie Christensen
Johanne Katrine Hansen
Nicoline Severinsen
Anne Mathilde Poulsen
Christine Amalie Nielsen
Christian Mortensen
Johanne Cathrine Poulsdatter
Mette Marie Christiansen
Else Marie Andreasen
Ane Marie Christensdatter
Mariane Christensdatter
Trine Jensen
Christine Jensen
Anne Jensine Jensen
Johanne Cathrine Nielsen
Karen Marie Nielsen
Caroline Christine Hansen
Else Kirstine Jensen
Hilde Augusta Leonora Gørtz
Jensine Larsen
Niels Christian Christensen
Christian Alfred Johansen
Daniel Rudolf Frederiksen
Julie Andrea Andersen
Franssine Marie Andersen
Birgitte Marie Jensen
Laura Andersen
Alma Andersen
Mette Marie Christensen
Jens Christian Jensen
Jens Christian Christensen
Christian Marinus Pedersen
Magine Christensen
Maren Jensdatter
Kirsten Marie Jensen
Mette Marquardsdatter
Birgithe Marie Christensen
Inger Marie Christensen
Ole Sørensen
Maren Olesdatter
Christiane Johanne Madsdatter
Marie Caroline Olesen
Bennedigte Sørensen
Dorthe Marie Christensdatter
Niels Laursen
Kirsten Jensdatter
Laus Nielsen
Jens Nielsen
Daniel Valdemar Axel Christensen
Mette Christensdatter
Anne Nielsdatter
Anne Margrethe Nielsdatter
Kresten Nielsen
Laurs Nielsen
Anne Mortensdatter
Søren Andersen
Hans Poulsen
Dorthe Hansdatter
Johanne Katrine Jensen
Ansine Jørgensen
Bertel Christian Andersen
Mette Cathrine Andersdatter
Christiane Bertelsen
Søren Clausen
Kirsten Olesdatter
Frederikke Caroline Kristine Christensen
Mette Amalie Nielsen
Marie Magdalene Andersen
Petrine Christensen
Karen Marie Christensen
Anne Sørensen
Christine Mortensen
Dorthea Aabel
Christine Larsen
Johanne Marie Pedersen
Anne Cathrine Christensen
Mette Marie Nielsen
Mathilde Holgersen
Christine Thomasen
Christiane Nielsen
Marie Christensen
Ane Sine Nielsen
Kathrine Marie Sophie Clemann
Anne Pedersen
Maren Johanne Hansen
Mariane Olesen
Christine Mathilde Christensen
Marie Jensen
Johanne Kirstine Holst
Jensine Jensen
Caroline Marie Pedersen
Caroline Jensen
Christine Nielsen
Christiane Larsen
Else Marie Christensdatter
Mette Marie Christensen
Petrine Nielsen
Karen Christensen
Inger Marie Pedersen
Christen Christensen
Christen Jensen
Else Svendsdatter
Christine Hansen
Mariane Andreasen
Anne Marie Jensen
Niels Christian Peter Sørensen
Alma Christine Sørensen
Anne Cathrine Christensdatter
Frants Johan Gerhard Bøving
Jens Pedersen
Ane Jensine Larsen
Maren Olesen
Hansine Andreasen
Anne Marie Pedersen
Bendine Sørensen
Sohie Sandegaard
Johanne Marie Pedersdatter
Johanne Marie Thomsen
Nicoline Marie Jensen
Johanne Oline Mettine Jensen
Andersine Inger Christine Sørensen
Dorthea Cathrine Holgersen
Sine Marie Jensen
Jensine Kirstine Jensen
Caroline Hansen
Johanne Marie Nielsen
Else Sørensen
Andersine Severinsen
Helene Cathrine Pedersen
Maren Christiansen
Anne Dorthea Marie Andersen
Anders Larsen
Mette Ovesdatter
Dorthea Andersdatter
Anne Johanne Jensen
Nicolai Madsen
Nielsine Jensen
Mads Christian Jensen
Mette Marie Jensdatter
Mathilde Nielsen
Ane Marie Jensdatter
Maren Kirstine Johansen
Christen Jensen
Ane Thomine Marie Christensen
Elisabeth Overgaard
Andreas Christensen
Katrine Johanne Ottesdatter
Ane Thomine Marie Andreasen
Elisabeth Johanne Jensine Jensen
Elsine Pedersen
Marie Thomsen
Jensine Olesen
Sophie Elisabeth Christensen
Anders Peter Christensen
Ane Jensine Mortensen
Christine Jørgensen
Anthomine Frederikke Dorthea Scholdan
Mariane Hansen
Andrea Johanne Davidine Jacobsen
Petrine Madsen
Thomine Marie Larsen
Else Kirstine Nielsen
Louise Elvina Andrea Christensen
Maren Andreasen
Andersine Kirstine Bertelsen
Mette Marie Sørensen
Magrethe Simonsen
Ansine Christensen
Inger Andersdatter
Frands Christian Pedersen
Anders Christian Pedersen
Christiane Simonsdatter
Mariane Simonsdatter
Else Marie Nielsen
Ingemann Sørensen
Jens Michael Christensen
Hanne Marie Christensen
Anders Martinus Christensen
Christian Josva Christensen
Juliane Kristine Sørensen
Anne Jørgensdatter
Anne Marie Thorsdatter
Christen Nielsen
Christiane Marie Nielsen
Søren Madsen Nielsen
Marie Nielsen
Anna Nielsen
Mads Jørgensen
Karen Sørensdatter
Anne Jørgensdatter
Lars Jørgensen
Else Madsdatter
Kirsten Madsdatter
Peder Madsen
Anne Madsdatter
Johanne Madsdatter
Anne Marie Madsdatter
Johanne Pedersdatter
Christine Caroline Nielsen
Karoline Kristine Pedersen
Ole Sørensen Nielsen
Maren Kirstine Nielsen
Jens Peter Pedersen
Nikoline Martine Pedersen
Inger Marie Pedersen
Else Marie Nielsen
Christine Augusta Nielsen
Marie Larsen
Andreasine Willadsen
Lars Christian Willadsen
Jens Villadsen
Laurits Villadsen
Charlotte Amalie Jacobsdatter
Lars Simonsen
Inger Marie Larsdatter
Peder Madsen
Christine Jensen
Marie Jensen
Dorthea Thomine Christoffersen
Elisabeth Kirstine Caroline Jensen
Arnold Christian Marinus Olsen
Aage Christian Marinus Christensen
Dorthea Christine Hansen
Martha Cathrine Hansen
Peder Christensen
Jens Pedersen
Ane Marie Jensen
Hans Peter Jørgensen
Carl Peter Svendsen
Svend Christian Alfred Svendsen
Jacob Christian Larsen
Mariane Heilesdatter
Ane Margrethe Jacobsdatter
Mette Margrethe Jensdatter
Emma Caroline Amalie Jørgensen
Ide Nielsdatter
Birthe Marie Nielsdatter
Mette Johanne Nielsdatter
Niels Nielsen
Bente Bentsdatter
Niels Nielsen
Ide Nielsdatter
Peder Severin Thomsen
Frands Christian Christensen
Alfred Henry Horshauge
Martin Imanuel Christensen
Dagmar Laurine Nikoline Hansen
Ester Christensen
Jens Andersen
Maren Frederiksdatter
Christian Jensen
Barbara Marie Olesen
Valborg Larsen
Ottine Larsen
Johanne Larsen
Karen Larsen
Poul Knud Larsen
Elfrida Lovise Jensen
Jens Nielsen
Johanne Marie Overgaard
Hans Christian Theodor Olsen
Mette Pedersdatter
Marie Jensine Nielsen
Karen Nielsdatter
Thomine Marie Christensen
Mariane Larsen
Christiane Nielsen
Jensine Andersen
Kirstine Sørensen
Mathilde Kirstine Christensen
Kirsten Cathrine Nielsen
Magdalene Nielsen
Gyde Birgitte Jensdatter
Nicoline Marie Jensdatter
Johanne Marie Jensen
Christiane Pedersen
Mette Kirstine Hansen
Marie Christensen
Christine Marie Pedersen
Johanne Marie Pedersen
Petrine Marie Jensen
Johanne Marie Christensen
Thomine Jensen
Jensine Kirstine Kathrine Jensen
Ane Johanne Andersdatter
Mikkeline Pedersen
Ansine Amalie Jensen
Hansine Nielsen
Ane Pedersen
Inger Marie Jensen
Johanne Marie Christine Jensen
Holger Bernhard Christiansen
Andreas Villadsen
Magnus Christian Madsen
Marie Hansen
Gunnar Madsen
Anders Christian Andersen
Christian Marinus Larsen
Christen Jensen
Mette Nielsdatter
Elisabeth Cathrine Bente Rudolphine Deichmann
Lambert Daniel Bruun
Marie Elisabeth Aabel
Oscar Henrik Bruun
Petrine Henrikke Deichmann
Christian Georg Deichmann
Charlotte Justiniane Deichmann
Mads Nicolajsen
Maren Jensdatter
Mette Marie Madsdatter
Niels Christian Madsen
Christian Jensen
Nikolai Nielsen
Hans Jensen
Christiane Marie Kiel
Valdemar Emil Madsen
Christian Madsen
Ole Madsen
Mette Kirstine Christensdatter
Christian Madsen
Pauline Christine Christensen
Ane Lauritsen
Nicoline Olesen
Karen Marie Christensen
Agathe Pedersen
Camilla Laura Elisabeth Bøving
Elisabeth Bøving
Harriet Jenny Ortende Bøving
Holger Bøving
Adolf Harald Eduard Bøving
Petrine Jochumsen
Andreasine Karoline Jochumsen
Christian Ferdinand Jokumsen
Hans Anton Jokumsen
Laurits Carl Jokumsen
Jens Christian Jokumsen
Jørgine Karen Kristine Jokumsen
Ane Thomine Marie Jokumsen
Anna Jørgine Jokumsen
Martine Lucie Jokumsen
Christian Ferdinand Emanuel Jokumsen
Karoline Josefine Jokumsen
Alvine Emilie Jokumsen
Jens Christian Carl Elvinus Dusinus Jokumsen
Edvard Emanuel Jokumsen
Karl Alfred Jokumsen
Anne Cathrine Jensdatter
Anne Marie Jensdatter
Christian Sørensen
Niels Hansen
Mette Christensdatter
Christen Jensen
Niels Peter Nielsen
Christen Nielsen
Johanne Marie Nielsen
Christine Nielsen
Lars Christian Nielsen
Maren Nielsdatter
Christian Carl Andreasen
Otte Magnus Andreasen
Caroline Madsine Andreasdatter
Christian Andreasen
Lars Peter Andreasen
Anders Christian Andreasen
Thomas Olesen
Helvig Jensdatter
Johanne Marie Thomasdatter
Anne Thomasdatter
Kirsten Marie Thomasdatter
Ole Nielsen
Niels Olesen
Anne Marie Mortensdatter
Johanne Nielsdatter
Ingeborg Olesdatter
Peder Olesen
Kirsten Thomasdatter
Christen Thomasen
Jens Thomasen
Johanne Marie Jensdatter
Gjertrud Marie Andersen
Karoline Christensen
Ane Magrethe Jørgensen
Niels Peter Nielsen Nørkjær
Johanne Katrine Nielsen Nørkjær
Niels Christian Nielsen
Maren Nielsdatter
Christen Jensen
Anne Christensdatter
Lars Christian Larsen
Johanne Elisabeth Sørensen
Ludvig Christian Sørensen
Frits Ferdinand Sørensen
Anders Christensen
Dorthea Jensen
Christine Jensen
Agnes Casper
Jens Skonning Casper
Niels Peter Casper
Herta Marie Nielsen Bang
Marthine Ovesen
Lars Peter Nielsen
Peter Christian Pedersen
Johanne Marie Pedersen
Bendine Christine Nielsen
Hans Jørgen Christensen
Lars Andersen
Karen Larsdatter
Jens Andersen
Anders Jensen
Ane Christine Nielsen
Anders Jensen
Kirsten Pedersdatter
Johanne Andersdatter
Thomas Larsen
Christen Jensen
Jens Laurits Jensen
Karen Marie Jensen
Søren Christian. Jensen
Johannes Christian Jensen
Anne Sophie Jensen
Ottilia Jensen
Jens Simonsen
Jens Christian Jensen
Christen Nielsen
Mette Nielsdatter
Anders Jensen
Anne Larsdatter
Jens Peter Pedersen
Jens Nielsen Grønlund
Marie Jacobine Severine Weile
Johanne Elise Jensen
Ane Elvine Jensen Højbjerre
Elise Kathrine Højbjerre
Ingeborg Marie Højbjerre
August Christensen
Karen Jensdatter
Søren Madsen
Laurits Christian Christensen
Christine Christensen
Hans Jørgen Jensen
Jens Jørgen Jensen
Amalie Jensen
Axel Jensen
Kristian Sørensen
Anders Pedersen
Karen Nielsdatter
Anker Ollerup Poulsen
Niels Kristian Nielsen
Julius Jensen
Helga Elisabeth Hansen
Laurids Ferdinand Villadsen
Ernst Eskild Hansen
Ejnar Edvard Hansen
Mathilde Marie Nielsen
Christiane (Ane Marie) Jørgensen
Anthoni Simonsen
Marie Petrine Enevoldsen
Emilie Marie Juliane Christine Nielsen
Niels Martinus Nielsen
Knud Peter Nielsen
Anton Emil Nielsen
Magnus Jesper Ludvig Nielsen
Marie Andersen
Jensine Andersen
Ane Johanne Nielsen
Christine Jensen
Kirsten Nielsdatter
Else Marie Enevoldsdatter
Anders Nielsen
Kirsten Christensdatter
Maren Jensdatter
Anne Laursdatter
Anne Christensdatter
Peder Christian Christiansen
Magdalene Christine Sørensen
Karen Marie Larsen
Caroline Johanne Marie Jensen
Juliane Mathilde Pedersen
Nielsine Sørensen
Thomine Jensdatter
Johanne Marie Pedersdatter
Peder Pedersen
Jens Pedersen
Anne Jepsdatter
Niels Nielsen
Jens Pedersen
Anne Christensdatter
Christen Pedersen
Aage Gøtsche Becker
Johanne Marie Christensdatter
Mads Christensen
Anne Jensdatter
Johanne Pedersdatter
Jens Jørgensen
Kirsten Jensen
Thomas Christian Thomsen
Rudolf Thomsen
Karoline Elisabeth Andersen
Svend Rasmussen
Anders Rasmussen
Peder Hansen
Birthe Pedersdatter
Peder Christensen
Christine Sørensen
Jørgen Jensen
Peder Jensen
Johanne Jensdatter
Anna Christine Johansen
Oscar Christian Johansen
Jens Christian Jensen
Gertrud Marie Madsdatter
Jens Marinus Christensen
Ole Christian Thorsen
Christian Martin Nielsen
Jens Carlsen
Hans Christian Hansen
Thomas Christian Christensen
Karoline Christine Christensen
Anders Christian Sørensen
Laurids Christensen
Hanne Petrine Christensen
Christine Olesdatter
Martine Kirstine Nielsen
Ane Christine Christensen
Jacobine Severine Christensen
Sine Amalie Christensen
Niels Christian Christensen
Mette Vibeke Gleerup
Elisabeth Kirstine Jespersen
Povel Mørch Gleerup
Hans Jacob Gleerup
Anne Maria Gleerup
Niels Georg Gleerup
Poul Mathias Schor
Marie Kristine Hansen
Jens Tekgo Michael Christensen
Laurids Martinus Christensen
Johannes Christian Christensen
Else Marie Christensdatter
Jens Christian Christensen
Christen Pedersen
Stine Marie Pedersdatter
Johannes Iversen
Mads Jensen
Lauritz Bodelsen
Jacob Hornemann Bodelsen
Søren Pedersen
Povel Pedersen
Christen Thomassen
Mette Jespersdatter
Lars Christian Jespersen
Hans Jensen
Maren Andersdatter
Mette Cathrine Hansdatter
Maren Andersdatter
Anne Marie Jespersdatter
Jens Peter Jensen
Gotfred Vilhelm Jensen
Jens Peter Jensen
Karoline Christensen
Emil Christian Christensen
Ane Maria Pedersdatter
Anders Pedersen
Maren Pedersdatter
Chresten Pedersen
Thomas Christian Pedersen
Karoline Marie Christensen
Petrine Eline Christensen
Jensine Holgersen
Laurikke Hansine Marie Mikkelsen
Martine Juliusen
Inger Marie Nielsen
Ane Marie Pedersen
Mariane Christensen
Johanne Marie Hansen
Johanne Andersen
Christian Sørensen
Niels Peter Sørensen
Jens Christian Sørensen
Anne Pedersdatter
Christen Christensen
Birthe Pedersdatter
Lavgo Arnold Kristensen
Ole Peter Sørensen
Ane Margrethe Marqvorsen
Inger Marie Christensen
Frederikke Marie Christoffersen
Ane Kirstine Christiansen
Christen Pedersen
Carl Peter Nielsen
Ane Johanne Pedersen
Marie Jensdatter
Christine Jensine Christensen
Kirstine Amalie Frandsen
Jens Christensen
Søren Jensen
Jens Christen Jensen
Christen Jensen
Mariane Nielsdatter
Nicoline Mette Marie Nielsen
Andrea Augustesen
Carl Vincent Westerholt
Jensine Pedersen
Maren Kirstine Jensen
Johanne Marie Andersen
Johanne Christine Andersen
Kirstene Marie Christensdatter
Christine Caroline Christensen
Jens Sørensen
Anne Kirstine Madsdatter
Ane Kirstine Nielsen
Johanne Cathrine Nielsen
Christine Marthine Thomsen
Kirsten Marie Steffensen
Grethe Christine Andreasen
Ane Cathrine Nielsen
Ane Marie Pedersen
Christian Juul Jesper Jespersen
Christen Christensen
Goel Sophie Christensdatter
Jens Christian Johansen
Dødfødt pige af Ane Cathrine Christensdatter
Johanne Mathilde Pedersen
Andreasine Marie Hansen
Thomas Jensen
Niels Christian Jespersen
Jesper Nielsen
Dorthe Thomsdatter
Søren Christian Martinus Christensen
Jens Andreas Christensen
Christian Nielsen
Anders Christian Poulsen
Carl Ludvig Poulsen
Christian Lemberg
Niels Christian Christensen
Jens Christian Andersen
Ane Mortensdatter
Anders Christian Poulsen
Carl Georg Rudolph Jørgensen
Søren Christian Jensen
Marinus Andersen
Johanne Thomasdatter
Anders Christian Andersen
Johanne Marie Jensdatter
Anne Marie Jacobsdatter
Maren Jensen
Else Marie Jensen
Kaj Aage Christensen
Henry Burchardt Christensen
Mads Christian Nielsen
Thøger Christensen
Jacob Carl Carlsen
Hans Christian Larsen
Christian Nielsen
Jensine Kirstine Jensen
Robert Rennison Pedersen
Zidsel Marie Andersdatter
Birthe Marie Madsdatter
Christen Poulsen
Peder Christian Christensen
Poul Christensen
Maren Christensen
Ane Kirstine Christensen
Jens Martin Christensen
Johannes Christensen
Christian Peter Larsen
Elline Pedersen
Niels Christian Christensen
Jens Christian Thomsen
Christiane Frederiksdatter
Ane Sørensdatter
Kirsten Jensdatter
Christen Hansen Thyrrestrup
Maren Jørgensdatter
Anton Martinus Christensen Møller
Jørgen Christian Nielsen
Jørgen Sørensen
Christen Sørensen
Jens Marinus Jensen
Jens Peter Christensen
Jens Christian Nielsen
Emanuel Olesen
Jens Christian Jensen
Anders Peter Christensen
Jens Peter Pedersen
Frederik Hansen
Marinus Larsen
Jens Peter Pedersen
Christian Nielsen
Niels Peter Christiansen
Sophus Christian Gotfred Olesen
Søren Christian Christensen
Jørgen Peter Andreasen
Christen Christensen
Hans Peter Jochumsen
Sine Amalia Larsen
Ole Christian Jørgensen
Mette Marie Christensdatter
Christen Pedersen-Riis
Karen Thomine Pedersen-Riis
Laurits Christian Jørgensen
Simon Peter Christian Olesen
Julius Frederik Vilhelm Larsen
Otto Marinus Andersen Tougaard
Else Christensdatter
Anne Kirstine Andersdatter
Christen Andersen
Christiane Andersdatter
Jørgen Christian Andersen
Christen Christensen
Jeppe Johansen
Christian Peter Pedersen
Michel Sørensen
Margrethe Jensdatter
Dorthe Michelsdatter
Johanne Michelsdatter
Magrethe Jensdatter
Christen Jensen
Kirsten Thomasdatter
Jacobine Amalie Jørgensen
Jens Christian Christiansen
Christian Peter Pedersen
Jens Jensen
Else Katrine Sørensdatter
Mette Sørensdatter
Claus Sørensen
Anna Christine Nielsen
Andrea Cecilie Andreasen
Christian Peter Andreasen
Jørgine Jørgensen
Ole Nielsen
Peder Pedersen
Karl Valdemar Jørgensen
Ane Marie Larsdatter
Niels Christian Jensen
Kristine Jensen
Niels Christian Larsen
Jørgen Larsen
Jacob Severin Jensen
Jakobine Severine Marie Pedersen
Jens Jørgen Pedersen
Else Marie Pedersen
Christine Martine Pedersen
Peder Vejle Pedersen
Mariane Pedersen
Niels Peter Pedersen
Nelle Marie Jensdatter
Bertel Andersen
Anne Hansdatter
Henry Søren Jensen
Niels Christian Jensen
Simon Marinus Simonsen
Dødfødt dreng af Ane Marie Andersdatter
Ane Marie Rasmussen
Amalie Thomsen
Marianne Jørgensen
Mariane Jørgensen
Johanne Nielsdatter
Stephan Andersen
Peder Andersen
Elisabeth Kirstine Madsdatter
Kirstine Madsdatter
Christen Madsen
Maren Margrethe Madsdatter
Ide Madsdatter
Peder Madsen
Niels Jensen
Kirsten Nielsdatter
Maren Nielsdatter
Anne Johanne Nielsdatter
Birgitte Johanne Hansdatter
Jørgen Madsen
Ane Jensdatter
Johanne Marie Pedersen
Jens Peter Pedersen
Inger Marie Pedersen
Jens Christian Pedersen
Petrine Pedersen
Amalie Pedersen
Peter Emil Pedersen
Peter Emil Pedersen
Peter Emil Pedersen
Kirsten Marie Christiansen
Jacobine Marie Christensen
Emanuel Christian Niels Peder Villadsen
Søren Christian Andersen
Christen Christian Martinus Christensen
Christian Jensen
Adolf Peter Andersen
Niels Peter Nielsen
Christian Arnold Jørgensen
Marinus Frederiksen
Peder Christian Pedersen
Peder Christian Christensen
Johan Anthon Jensen
Jens Peter Nielsen
Christian Jensen
Christian Gotfred Christensen
Anders Marthinus Andersen
Jens Marinus Pedersen
Nielsine Hansen
Peter Sigvard Poulsen
Jens Christian Hansen
Christian Hansen
Jørgen Christian Jørgensen
Frederik Christoffersen
Martinus Augustesen
Jens Thomsen
Jens Christian Carlsen
Søren Christian Christensen
Lars Christian Marqvorsen
Jens Christian Andreasen
Johan Jensen
Niels Christian Nielsen
Søren Sørensen
Peter Arnold Brendstrup
Abelone Kirstine Brendstrup
Jens Peter Jensen
Niels Peter Nielsen
Christen Christian Christensen
Jens Marinus Christensen
Christen Christian Larsen
Jens Christian Jacobsen
Alfred Christian Hansen
Ane Larsen
Karl Emil Larsen
Anton Larsen
Jens Konstantin Simonsen
Laurids Christian Jensen
Anton Christian Nielsen
Johannes Andersen
Jens Peter Christensen
Karen Jensdatter
Anne Marie Jensdatter
Jens Hansen
Josefine Martine Marie Jensen
Nielsine Amalie Ramlov
Pouline Frederikke Ramlov
Iver Jensen
Eline Marie Larsen
Birthe Nielsdatter
Christen Nielsen
Anders Pedersen
Astrid Jensine Nicoline Mathilde Nielsen
Larsine Marie Nielsen
Ane Marie Jensdatter
Anders Christian Christiansen
Niels Christian Jensen
Kirsten Marie Christensdatter
Birthe Marie Marcusdatter
Christian Andersen
Mariane Larsdatter
Niels Peter Pedersen
Frederik Julius Bertelsen
Laura Nielsine Amalia Petersen
Christian Peter Larsen
Søren Simonsen
Laurs Sørensen
Ane Gregersdatter
Anne Gregersdatter
Anders Christian Pedersen
Anne Marie Sørensdatter
Johanne Marie Jensdatter
Christian Peder Holst
Johan Christian Holst
Karen Andersdatter
Nicolaj Jacobsen
Ane Kristine Thøgersen
Peter Johan Jacobsen
Cecilie Jacobsen
Emma Amalie Jacobsen
Christian Christensen
Christine Hansen
Ane Marie Nielsen
Ole Christian Nielsen
Christen Thomsen
Christine Thomsen
Karoline Marie Nielsen
Sextine Marie Larsdatter
Kirsten Marie Larsen
Anna Jensen
Kirsten Laursdatter
Birte Madsdatter
Johanne Sørensdatter
Hans Sørensen
Mette Jensdatter
Søren Hansen
Jens Hansen
Maren Hansdatter
Anne Hansdatter
Sophie Hansdatter
Christen Madsen
Johanne Marie Jørgensdatter
Jens Peter Christensen
Martin Senius Larsen
Marie Pedersen
Dusinius Pedersen
Martine Pedersen
Elvinus Pedersen
Christian Carl Pedersen
Anna Mathilde Pedersen
Marie Pedersen
Carl Christian Pedersen
Niels Christian Pedersen
Martinus Pedersen
Hans Christian Pedersen
Niels Peter Jensen
Lars Christian Jensen
Christen Pedersen
Jens Jensen
Niels Andersen
Christen Nielsen
Kirsten Nielsdatter
Karen Nielsdatter
Chresten Pedersen
Niels Pedersen
Johanne Marie Pedersdatter
Niels Marinus Nielsen
Emma Nielsine Kathrine Nielsen
Niels Christian Nielsen
Christian Augustinus Nielsen
Maren Heilesdatter
Inger Marie Christine Jensen
Christian Christensen
Hans Christian Christensen
Anne Kirstine Christensdatter
Kirsten Marie Christensdatter
Christen Christensen
Christiane Christensen
Kirstine Marie Jespersdatter
Christine Marie Jespersdatter
Alfred Pedersen
Carl Sixtus Christensen
Niels Martinus Nielsen
Johan Rudolf Weimann
Søren Christian Pedersen
Johannes Nielsen
Jens Peter Pedersen
Ole Christian Olesen
Mathia Nyholm
Christian Nyholm
Harald August Nyholm
Elisabeth Fransiska Nyholm
Thorvald Emmanuel Nyholm
Morten Christian Mortensen
Kirstine Marie Pedersen
Christian Oluf Olesen
Nikoline Christine Jensen
Jens Christian Jensen
Frederik Magnus Jensen
Mathilde Christine Josefine Jensen
Niels Emil Jensen
Martine Christine Jensen
Maren Katrine Pedersen
Niels Marinus Pedersen
Helmer Nielsen
Johannes Nielsen
Anne Christine Larsdatter
Karoline Adolfine Christensen
Laurits Christian Christensen
Anders Christian Christensen
Helmer Nielsen
Nielsine Cathrine Nielsen
Karen Nielsen
Jens Andersen
Mads Thomsen
Johanne Olesdatter
Maren Madsdatter
Ole Madsen
Birthe Marie Svendsdatter
Christiane Svendsdatter
Christian Alfred Christensen
Christen Sørensen
Lisbeth Larsdatter
Maren Christensdatter
Jens Christensen
Jens Christensen
Holger Christensen
Niels Marinus Bruun
Dagmar Theodora Hansen
Henrik Bornemann Kjeldsen
Kjeld Nicolaj Kjeldsen
Jesmine Jensen
Else Marie Nielsen
Henrik Gøtske
Christian Peter Poulsen
Anna Lucie Christensen
Emma Cecilie Christensen
Christian Alfred Christensen
Jensine Marie Jensen
Christian Marinus Jensen
Maren Kirstine Jensen
Christian Peter Martinus Jensen
Karoline Maren Christine Jensen
Thora Sofie Frederikke Jensen
Villy Erik Fendrich
Eugenie Albertine Pauline
Karen Margrethe Jensen Thrane
Peder Andersen
Johanne Larsdatter
Lars Christensen
Anne Marie Christensdatter
Christen Christoffer Jensen
Laura Gudrun Jensen
Lars Peter Nielsen
Maren Jensdatter
Lucie Emilie Sørensen
Frederik Sørensen
Valdborg Jensen
Gerda Jensen
Kirstine Cathrine Svendsdatter
Anne Jørgensdatter
Svend Bertelsen
Mette Rasmusdatter
Bertel Svendsen
Kirsten Nielsdatter
Maren Nielsdatter
Karen Christensdatter
Niels Alfred Casper
Anna Kirstine Casper
Bertel Pedersen
Maren Svendsdatter
Dorethe Bertelsdatter
Hans Thyrrestrup
Johan Frederik Dietz
Emma Marie Christensen
Harding Karl Sørensen
Ane Cathrine Jensen
Aksel Jensen
Christian Christensen
Lars Peter Olesen
Jens Jørgen Nielsen
Christian Christensen
Emil Theodor Springborg
Hans Georg Søren Jensen
Johanne Kirstine Nielsen
Valborg Kofoed Jensen Haages
Frede Kofoed Jensen Haages
Ingeborg Kofoed Jensen Haages
Leonora Kirstine Pedersen
Johanne Kofoed Haages
Georg Kofoed Haages
Jens Andreas Godtfred Christensen
Ernst Johann Bernhardt Emanuel Nielsen
Hans Peter Andersen
Andreassinus Theodor Severinsen
Martine Caroline Sørensen
Harald Christian Mandrup Christensen
Ane Marie Pedersen
Jens Pedersen
Mariane Thomasdatter
Erna Jensen
Niels Christian Nielsen
Johannes Nielsen
Johanne Marie Larsen
Hans Christian Larsen
Anna Marie Pedersen
Jensine Kirstine Larsen
Jens Christian Madsen
Christiane Jensdatter
Mette Catrine Nielsdatter
Christine Amalie Jespersen
Elise Marie Jespersen
Ane Marie Christensen
Søren Thomsen
Ane Ramlov
Christen Hansen
Anna Marie Hansen Vrængmose
Marie Kristiane Bang
Jenny Bang
Viggo Bang
Søren Nielsen
Anders Peter Andersen
Peder Jensen
Gidsel Andersdatter
Thomas Pedersen
Anne Andersdatter
Niels Andersen
Anne Erichsdatter
Maren Andersdatter
Elise Nielsen
Helga Sørensen
Marie Nikoline Christensen
Nielsine Antomine Kristensen
Carl Ludvig August Hansen
Cathrine Marie Larsdatter
Lars Michelsen
Ane Marie Madsdatter
Maren Jensdatter
Mette Marie Christensdatter
Jens Christian Jensen
Juliane Jensine Larsen
Alma Christence Larsen
Søren Jensen
Kirsten Olesdatter
Karen Dorthea Christensen
Niels Christian Christensen
Peter Vilhelm Jensen
Petrine Kirstine Marie Jochumsen
Petrine Marie Jochumsen
Olga Johanne Jochumsen
Julius Martin Carlsen
Peder Christensen
Lars Marinus Sørensen
Harry August Sørensen
Søren Peder Sørensen
Aksel Sørensen
Karen Marie Christensdatter
Ulla Meta Fjeldgaard Nielsen
Haagen Torsten Casper
Catrine Marie Pedersen
Jens Christian Jensen
Peter Alfred Jacobsen
Andresine Christine Larsen
Karen Marie Larsen
Carl Christian Larsen
Andersine Andersen
Caroline Marie Andersen
Alvine Viktoria Andersen
Elisa Maria Andersen
Caroline Ane Marie Andersen
Georg Karl Valdemar Andersen
Laurids Bernhard Christensen
Ruth Casper
Peder Christian Jensen
Cecilie Marie Christensen
Carl Marinus Christensen
Niels Christian Christensen
Anna Kirstine Christensen
Jens Christian Christensen
Hans Christian Christensen
Marius Daniel Christensen
Sophie Christensen
Martin Petersen
Niels Christian Nielsen
Cecilie Nielsen
Jensine Elise Christine Nielsen
Georg Gotlieb Kristensen
Michael Christian Krogh
Anne Marie Jensdatter
Julius August Larsen
Mariane Pedersdatter
Mariane Pedersdatter
Anders Jensen Dal
Margrethe Mogensdatter
Mary Karoline Ørbech Nielsen
Laurits Peter Nielsen
Anna Elfrida Margrethe Julie Olesen
Knud Ørbeck Nielsen
Thomas Ørbeck Nielsen
Karen Ørbeck Nielsen
Astrid Margrethe Nielsen
Niels Christian Nielsen
Henriette Jørgine Petrine Axelsen
Jens Christian Nielsen
Carl Gunnar Nielsen
Elna Christine Nielsen
Knud Christian Christensen
Hans Christensen
Arnold Olsen
Edith Olsen
Ejnar Olsen
Else Agnes Andersen
Anne Kirstine Christensdatter
Regine Marie Nielsen
Nielsine Nielsen
Jens Peter Anton Nielsen
Martine Nielsen
Petrea Nielsen
Nikoline Marie Nielsen
Alfred Hermann Nielsen
Sophie Marie Thomsen
Christina Andersdotter
Viggo Theodor Christen Christensen
Ejnar Aage Mejer Christensen
Hardi Albert Alfred Christensen
Lars Peter Pedersen
Kirsten Marie Sørensdatter
Christine Marie Andreasen
Laura Christine Marie Jensen
Frederik Martin Sørensen Lundholm
Antonine Jensen
Anna Margrethe Lundholm
Else Sørensen Lundholm
Martinus Sørensen Lundholm
Anton Frederik Elvinus Sørensen
Else Marie Hansen
Dagny Hedevig Madsen
Erhardt Herluf Madsen
Edel Agnes Madsen
Elna Margrethe Madsen
Christian Larsen Christensen
Jørgen Lemberg
Jens Christian Jensen
Jens Peter Nielsen
Ernst Nielsen
Nanny Nielsen
Elmar Nielsen
Leo Holst Andersen
Jensine Martine Casper
Ida Jakobine Nielsen
Laura Marie Jensen
Søren Hansen
Peder Christian Christensen
Christian Peter Christensen
Peder Pedersen
Maren Poulsdatter
Kirstine Møll
Andresine Larsen
Christine Larsen
Ægerius Larsen
Pouline Christine Larsen
Thomas Christian Christensen
Frede Jensen
Christine Amalie Pedersen
Oluf Olesen
Theodor Emanuel Olsen
Josephine Christine Olsen
Augusta Larsdotter
Manfred Emil Larsen
Eline Kristine Laurine Nielsen
Karl Erik Mølholt
Hans Jørgen Mølholt
Jane Merete Mølholt
Ingrid Marie Ettrup
Find Malling Nielsen
Gerda Elisabeth Jensen
Bodil Olesen
Oscar Ole Olesen
Sigrid Jacobsen
Albert Emauel Christensen
Poul Christiansen
Thomas Peter Larsen
Christine Christiansen
Olga Emilie Larsen
Nikoline Christine Pedersen
Johanne Marie Jensen
Jens Jacob Pedersen
Hans Peter Pedersen
Christian Emanuel Pedersen
Alfred Pedersen
Albert Pedersen
Christense Amalie Pedersen
Christian Emanuel Pedersen
Christine Hansdatter
Ane Marie Poulsen
Anna Marie Knudsen
Alfred Christian Knudsen
Christine Jakobine Knudsen
Erik Boe Rasmussen
Emma Sofie Magdalene Jensen
Helga Boe Rasmussen
Nanna Boe Rasmussen
Marie Svenningsen
Thorvald Svendsen
Thorvald Ernst Peter Johannes Johansen
Otto Eustaehius Christensen
Birthe Olesen
Lisbeth Olesen
Anders Christensen
Uffe Krogsdam Christensen
Anna Sophie Becker
Christiane Chistensdatter
Christian Peter Jensen
Aage Aksel Christensen
Mogens Bøye Olesen
Marius August Pedersen
Jens Laurits Pedersen
Nicoline Pedersen
Petrine Pedersen
Anton Broen Olsen
Lucie Marie Olsen
Jens Olsen
Edith
Anna Frederikke Hansen
Rosa Johanne Hansen
Edith Ester Hansen
Christian Carl Thomsen
Bent Møller Sørensen
Niels Emil Nielsen
Christiane Johanne Nielsen
Maren Kirstine Oline Emilie Nielsen
Bjarner Gelardi Dietz
Valdborg Margrethe
Niels Christian Gotfred Andersen
Hans Peter Jensen

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage24.02.2019