Nørre Vangkær, Torslev sogn (1)


hjoerring, Dronninglund, Torslev, Vangkiær, , , 27, FT-1787
Søren Simonsen, 67 , Gift, Hosbond, Bonde og Gaardbeboer,
Maren Larsdatter, 42 , Gift, Madmoder, ,
Lars Sørensen, 12 , Ugift, Af andet ægteskab, ,
Kirsten Sørensdatter, 13 , Ugift, Af andet ægteskab, ,
Maren Sørensdatter, 8 , Ugift, Af andet ægteskab, ,
Anne Sørensdatter, 3 , Ugift, Af andet ægteskab, ,
Anders Xtensen, 17 , Ugift, Tienstefolk, ,
Xten Nielsen, 34 , Ugift, Tienstefolk, ,
Else Jensdatter, 23 , Ugift, Tienstefolk, ,

hjoerring, Dronninglund, Torslev, Nørre Vangekær, , , 161, FT-1801
Peder Jensen, 39 , Gift, Husbonde, Bonde og gårdbeboer,
Kirsten Sørensdatter, 30 , Gift, Hans kone, ,
Søren Pedersen, 5 , Ugift, Deres barn, ,
Anne Marie Pedersdatter, 3 , Ugift, Deres barn, ,
Chresten Jensen, 26 , Ugift, Tjenestekarl, Rejst til København,
Knud Nielsen, 27 , Ugift, Tjenestekarl, ,
Anne Sophie Sørensdatter, 20 , Ugift, Tjenestepige, ,
Maren Larsdatter, 58 , Enke(mand), Konens moder, ,

hjoerring, Dronninglund, Torslev, Nørre Vangkjær, , Gård, 37, , FT-1834
Søren Pedersen, 39 , Gift, , Gårdmand,
Kirsten Pedersdatter, 41 , Gift, , Hans kone,
Petrine Kirstine Sørensdatter, 9 , Ugift, , Deres datter,
Kirsten Sørensdatter, 60 , Enke(mand), , Husfaders moder, der af ham forsørges,
Niels Andersen, 29 , Ugift, , Tjenestekarl,
Jeppe Hansen, 22 , Ugift, , Tjenestekarl,
Johanne Pedersdatter, 28 , Ugift, , Tjenestepige,
Jens Peter Svendsen, 6 , Ugift, , Hendes uægte søn,

hjoerring, Dronninglund, Torslev, Skovens Skoledistrikt, , Nør Vangkjær, 64, , FT-1840
Søren Pedersen, 45 , Gift, , Gårdmand,
Kirstine Nielsdatter, 47 , Gift, , Hans kone,
Petrine Kirstine Sørensdatter, 15 , Ugift, , Deres datter,
Kirsten Sørensdatter, 67 , Enke(mand), , Indsidder og aftægtskone,
Peder Christian Simonsen, 18 , Ugift, , Tjenestekarl,
Simon Larsen, 17 , Ugift, , Tjenestekarl,
Maren Jensdatter, 27 , Ugift, , Tjenestepige,

hjoerring, Dronninglund, Torslev, Thorslev, , Nørre Vangkjær en gaard, 258, FT-1845
Søren Pedersen, 49 , Gift, , Gaardmand, Heri sognet
Kirsten Nielsdatter, 52 , Ugift, , Hans kone, Hørbye sogn Hjørring amt
Petrine Kirstine Sørensdatter, 20 , Ugift, , Deres datter, Heri sognet
Kirsten Sørensdatter, 73 , Enke, , Moder til huusfaderen der forsørger hende, Heri sognet
Jens Christian Andersen, 22 , Ugift, , Tjenestefolk, Lendum sogne Hjørring amt
Jens Peter Svendsen, 17 , Ugift, , Tjenestefolk, Heri sognet
Cathrine Marie Mortensdatter, 20 , Ugift, , Tjenestefolk, Hørbye sogn Hjørring amt

hjoerring, Dronninglund, Torslev, Nørre Vangkær, , , 64, FT-1850
Søren Pedersen, 55 , Gift, , Gårdmand, Torslev sogn
Kirsten Nielsdatter, 57 , Gift, , Hans kone, Hørby sogn
Kirsten Sørensdatter, 77 , Enke(mand), , Mandens moder, inderste og aftægtskone, Torslev sogn
Peder Christian Nielsen, 28 , Ugift, , Tjenestefolk, Taars sogn
Christen Pedersen, 53 , Fraskilt, , Tjenestefolk, Taars sogn
Christen Christensen, 14 , Ugift, , Tjenestefolk, Torslev sogn

Den 24. november 1852 købte Andreas Faurskov Brendstrup Nørre Vangkær af Svigerfaderen, og den 24. januar 1853 købte han Sønder Vangkær og sammenlagde den med Nørre Vangkær

FT-1855, Torslev sogn Sønder Vangkær, en gård,
Søren Pedersen 60 år født Torslev, gårdmand husfader
Kirsten Nielsdatter 62 år født i Hørby sogn, hans kone

FT-1855, Torslev sogn Nørre Vangkær, en gård,
Proprietær og sognefoged Anders Faurskov Brendstrup 41 år født i Aarhus
hustru Petrine Sørensen 30 år født i Torslev sogn
Abelone Kirstine Brendstrup 10 år født i Lendum, datter
Ane Johanne Kathrine Brendstrup 8 år født i Lendum, datter
Jens Larsen Brendstrup 6 år født i Lendum, søn
Søren Søndergaard Brendstrup 4 år født i Lendum, søn
Carl Jensen 24 år født i Lendum, tjenestekarl
Maren Andersdatter 22 år født i Lendum, tjenestepige
Cathrine Marie Pedersen 15 år født i Hørmested, tjenestepige
Ane Cathrine Jensen 16 år født i Torslev, tjenestepge

FT-1860, Torslev sogn no. 189, Vangkær, en gård,
Proprietær og sognefoged Anders Faurskov Brendstrup 45 år født i Aarhus
hustru Petrine Sørensen 35 år født i Torslev sogn
Abelone Kirstine Brendstrup 16 år født i Lendum, datter
Ane Johanne Kathrine Brendstrup 13 år født i Lendum, datter
Jens Larsen Brendstrup 11 år født i Lendum, søn
Søren Søndergaard Brendstrup 9 år født i Lendum, søn
Tekla Frederikke Brendstrup 4 år født i Lendum, datter
Cathrine Marie Pedersen 20 år født i Hørmested, ugift tjenestepige
Ane Marie Jensen 55 år født i Torslev, ugift tjenestepige
Anders Pedersen 27 år født i Jelstrup, ugift tjenestekarl
Jens Christensen 17 år født i Torslev, ugift tjenestekarl
Jens Christian Jensen 19 år født i Torslev, ugift tjenestekarl
Christian Frederik Petersen 61 år født i København, ugift huslærer
Søren Pedersden 66 år født i Torslev, gift, husmoders fader
Kirsten Nielsen 68år født i Hørby, gift, husmoders moder

FT-1870, Torslev sogn, Vangkær, no. 349
Anders Faurskov Brendstrup, 56 år, født i Faarup sogn, Gårdejer og Sognefoged
Petrine Kirstine Sørensdatter, 44 år, født i Torslev sogn, husmoder
Kirstine Nielsdatter, 76 år født i Hørby sogn, enke og aftægtskone
Tekla Frederikke Brendstrup, 13 år, født i Torslev sogn, datter
Nanna Ludovice Scavenius, 21 år, født i Sæby, ugift lærerinde
Henrik Adolph Lemberg, 45 år, født i Hjørring, sekretær
Anders Madsen Pedersen, 25 år, født i Tårs, tjenestekarl
Johannes Jensen, 20 år født i Ugilt sogn, tjenestekarl
Niels Christian Christensen, 21 år født i Tårs, Tjenestekarl
Johannes Johansen, 20 år født i Ugilt, Tjenestekarl
Christen Thomsen, 20 år født i Hallund, Tjenestekarl
Jens Vilhelm Pallesen Mørk, 69 år født i Sæby, enkemand Indsidder Fattighjælp
Hulda Rosine Thomsen, 20 år født u Skærum, tjenestepige
Else Kirstine Jensen, 21 år født i Torslev sogn, Tjenestepige
Maren Kirstine Johansen, 18 år født i Torslev sogn, Tjenestepige.

hjoerring, Dronninglund, Torslev, Vang Torslev Sogn, Vangkjær en Gaard, 1, FT-1880, C1603
Jørgen Peter Jensen 37 Gift Husfader,Forpagter Hotmark Sogn Augustenborg Amt Slesvig.
A Johanne Catrine Jensen 32 Gift Husmoder Torslev Sogn Hjørring Amt
Petrine Christine Jensen 8 Ugift Barn Torslev Sogn Hjørring Amt
Anders Frederik Jensen 6 Ugift Barn Torslev Sogn Hjørring Amt
Jenny Marie Jensen 5 Ugift Barn Torslev Sogn Hjørring Amt
Søren Johannes Jensen 3 Ugift Barn Torslev Sogn Hjørring Amt
Hans Henrik Jensen 1 Ugift Barn Torslev Sogn Hjørring Amt
Elise Johanne Andrea Lynge 40 Ugift Lærerinde Nibe
Kirsten Nielsdatter 87 Enke Aftægtskone Hørby Sogn Hjørring Amt
Kirsten Marie Kristensen 23 Ugift Tjenestetyende Lendum Sogn Hjørring Amt
Johanne Jensen 26 Ugift Tjenestetyende Jerslev Sogn Hjørring Amt
Julie Marie Eleonora Beek 15 Ugift Tjenestetyende Sæby Sogn Hjørring Amt
Heeile Christian Jensen 35 Gift Tjenestetyende Torslev Sogn Hjørring Amt
Jens Peter Nielsen 19 Ugift Tjenestetyende Torslev Sogn Hjørring Amt
Lars Christian Marcussen 21 Ugift Tjenestetyende Torslev Sogn Hjørring Amt
Søren Christian Madsen 21 Ugift Tjenestetyende Jerslev Sogn Hjørring Amt
Nicolai Nielæsen 15 Ugift Tjenestetyende Torslev Sogn Hjørring Amt

hjoerring, Dronninglund, Torslev, Vangkjær, , 7, FT-1890, C1870
Jørgen P. Jensen 46 Gift Husfader Gaardejer Als
Ane Johanne C Jensen 42 Gift Husmoder Lendum Sogn
Christine Petrine Jensen 18 Ugift Barn Hørby Sogn
Jenny Marie Jensen 15 Ugift Barn Hørby Sogn
Johannes Jensen 13 Ugift Barn Hørby Sogn
Hans Henrik Jensen 11 Ugift Barn Torslev Sogn
Theodor J Jensen 9 Ugift Barn Torslev Sogn
Anna Jensen 3 Ugift Barn Torslev Sogn
Inger Draminsky 20 Ugift Læreinde Kjøbenhavn
Chresten Chr. Andersen 25 Ugift Tjenstekarl Jerslev Sogn
Niels Christian Jensen 26 Ugift Tjenstekarl Lendum Sogn
Chresten Christensen 14 Ugift Tjenstedreng Torslev Sogn
Alfred Tjenstedreng
Lise Christene Andersen 24 Ugift Tjenstepige Taars Sogn
Andersine Caroline Johansen 23 Ugift Tjenstepige Torslev Sogn

hjoerring, Dronninglund, Torslev, Vangkjær, ,154, FT-1901
Matr. no. 6a - 7a - 19b
Gaardejer Jørgen Peter Jensen, født 14.04.1842, Notmark sogn, Sønderborg amt
Ane Johanne Cathrine Brendstrup, født den 23.11.1847, Lendum sogn
Christine Petrine Jensen, født 27.06.1871, i Hørby sogn Deres barn
Søren Johannes Jensen, født 01.10.1876, Hørby sogn, Deres barn
Anna Jensen, født 25.01.1887, Torslev sogn, Deres barn
Anders Faurskov Brendstrup, født 22.12.1814, Faarup sogn, Aarhus amt, husmoders fader, enkemand

hjoerring, Dronninglund, Torslev, Vangkjær, ,205, FT-1911
Hans Henrik Jensen, født 26.12.1878 Torslev, forpagter
Agnes Sofie Caroline Schaarup, født 03.05.1880 København, Husmoder

hjoerring, Dronninglund, Torslev, Torslev Sogn, Vangkær, 26, FT-1921, C3484
Henrik Jensen 26/12 1878 Gift Husfader Landmand Vangkjær Torslev Sogn Hjørring Amt
Agnes Jensen 5/5 1880 Gift Husmoder Vangkjær Torslev Sogn Hjørring Amt
Axel Jensen 2/4 1908 Ugift Barn Vangkjær Torslev Sogn Hjørring Amt
Knud Jensen 19/4 1909 Ugift Barn Vangkjær Torslev Sogn Hjørring Amt
Gerda Jensen 26/1 1910 Ugift Barn Vangkjær Torslev Sogn Hjørring Amt
Axel Jensen 17/9 1892 Ugift Tyende Tyende Taars Sogn Hjørring Amt
Sigtus Nielsen 6/4 1899 Ugift Tyende Tyende Torslev Sogn Hjørring Amt
Niels Boel 29/6 1900 Ugift Tyende Tyende Torslev Sogn Hjørring Amt
Viggo Kristensen 9/9 1898 Ugift Tyende Tyende Torslev Sogn Hjørring Amt
Peter Jensen 13/4 1904 Ugift Tyende Tyende Lendum Sogn Hjørring Amt
Karoline Jensen 29/8 1895 Ugift Tyende Tyende Lendum Sogn Hjørring Amt
Agnes Kristensen 18/4 1901 Ugift Tyende Tyende Taars Sogn Hjørring Amt
Karl Kr Nielsen 13/3 1894 Gift Fodermester Tyende Torslev Sogn Hjørring Amt
Dagmar Nielsen 5/8 1896 Gift Tyende Tyende Torslev Sogn Hjørring AmtJohanne Pedersdatter
Søren Pedersen
Christen Pedersen
Kirsten Sørensdatter
Kirsten Nielsdatter
Anne Marie Pedersdatter
Maren Larsdatter
Ane Maria Pedersdatter
Anders Faurskov Brendstrup
Peter Arnold Brendstrup
Søren Simonsen
Laurs Sørensen
Maren Sørensdatter
Anne Sørensdatter
Jørgen Peter Jensen
Hans Henrik Jensen
Anna Jensen
Mariane Pedersdatter
Mariane Pedersdatter

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage09.11.2018