Krogens Mølle, Torslev sogn (1)

.
FT-1801, Bolsmand og Møller, Stephan Andersen 68 år og hustru Johanne Nielsdatter 47 år

Hjørring, Dronninglund, Torslev, Krogens Mølle, Mølle, 33, , FT-1834, B6775
Thomas Jensen 37 Gift Møller
Maren Holgor Andrea Winkel 34 Gift Hans kone
Jens Winkel Thomsen 13 Ugift Deres barn
Jens Jacob Thomsen 7 Ugift Deres barn
Caroline Marie Thomsdatter 7 Ugift Deres barn
Christian Carl Thomsen 2 Ugift Deres barn
Hans Sørensen 30 Ugift Tjenestekarl
Mads Kristensen 16 Ugift Tjenestedreng
Maren Jonasdatter 33 Separeret Tjenestepige

FT-1845, Gårdmand og Møller Niels Christian Jørgensen 44 år født i Elling sogn og hustru Charlotte Nicoline Marie Krogh 38 år født i Torslev sogn
FT-1850, Gårdmand og Møller Frederik Wilhelm Aabel 29 år født i Sæby og hustru Dorthea Marie Elisabeth Theilmann 27 år født i Volstrup sogn
FT-1925, Gaardejer Frederik Olsen, født 19.10.1877 i Voer sogn


Krogens Mølle
Middelalderårbogen 'Yngre Sjællandske Krønike' fortæller under år 1356, at Kong Valdemar Atterdag under sit fravær pålagde biskop Henrik og tolv abbeder og herremænd at sørge for landets ve og vel, "især skulle de tage sig af de møller, han lige havde bygget, og deres vandledninger. Han ville nemlig ikke, at åerne skulle løbe unyttigt ud i havet uden først at have tjent samfundet (derfor havde han bygget dem)".
En af de møller, som ville have glædet Kong Valdemar, er Krogens Mølle, som vi kan følge fra sidst i 1600-tallet, da den ejedes i fællesskab af kronen og fru Kirstine Beck til Gammel Vraa. I 1688-matriklen beskrives den således:
"Den er en liden skvatmølle med 1 kværn og overfaldsvand, som samles i en liden dam fra et væld og kær ved Vangkær, som ofte giver moxen [næsten] intet vand. Stenenes bredde 5/8 alen fra løberens øje. Giver årlig i landgilde 12 tønder mel, som ikke kan svares. Kan ikkun male om foråret og efter høst. Haver dæmningsbesværing. Den sættes til mølleskyld hartkorn 2 tønder 5 skæpper 1 fjerdingkar 0 album og jordskyld 1 td 3 skp 0 fdk 1 alb." - Hartkornsansættelserne var bestemmende for beskatningen; det dyrkede areal udgjorde 5,1 tønder land.
1698 mageskiftede Kirstine Beck sin halvdel af Krogens Mølle til Ormholt for gården Tveden i Jerslev; og senere erhvervede Ormholt også kronens halvdel af møllen.
1787 beboedes Krogens Mølle af den 54-årige Stefan Andersen og hans 34-årige hustru Johanne Nielsdatter med tre døtre og to tjenestefolk. Stefan havde fæstet møllen i 1780 og skulle i årlig landgilde til Ormholt svare 30 rigsdaler, samt male og sigte korn gratis for Ormholts ejer Kjeld Bornemann, hvis Ormholt Mølle skulle lide af nogen "mangel". Desuden skulle han yde aftægt til sin far Anders Stefansen, som havde haft møllen i fæste før ham, men som døde allerede i 1783, 81 år gammel.
1801 sad Stefan stadig på Krogens Mølle, men døde i 1811, og Johanne døde i 1816. I 1834 træffer vi den 37-årige Thomas Jensen som møller; han er kommet dertil mellem 1821 og -27 og var selvejer; om det er ham eller hans forgænger, der har købt møllen af Ormholt er usikkert. Thomas Jensen solgte i 1838 møllen til H. Casper, men ved folketællingen den 1. februar 1840 bebos møllen af den 34-årige Cecilie Larsdatter Toft, enke efter møllebygger Morten Christensen; hun havde foruden fire børn to ugifte brødre boende, som var hhv. møllebygger og møllerkarl, foruden fire tjenestefolk.
Samme år, den 24. september 1840, tidligt om morgenen mens beboerne endnu sov, underminerede vandet mølledæmningen og trængte frem mod stuehuset og møllen, der var sammenbygget. Hele bygningen og mølleværket blev bortskyllet på nær møllestenene og vandhjulet. Ved et lykketræf kom en mand til stede og advarede beboerne, der lige netop 'nøgne' reddede sig ud af huset. Til fordel for de skadelidte satte sognepræsten Poul Gottfred Wanning og Ormholts ejer Hans Christian Bruun sig i spidsen for en offentlig indsamling, og møllen blev genopført. Det synes som om mølleejer Casper selv har beboet møllen da ulykken indtraf; to år senere, i 1842, solgte han møllen til den kun 22-årige Hans Peter Frederik Koefoed, som dog vist ikke selv beboede den, og som i 1845 eller lidt før solgte til Niels Christian Jørgensen; for ved folketællingen den 1. februar 1845 finder vi Koefoed som beboer af Vraagaards Mølle, og Jørgensen i Krogens Mølle. Niels Christian Jørgensen kom fra Fjeldgaard, og må have været en holden mand, for han holdt privatlærer til sin store børneflok; i 1840 var det Lars Bjørnbak, den senere kendte højskolemand, og i 1845 noget så usædvanligt som en ung amerikansk pige, den 23-årige Cynthia Augusta Honeywell, hvis to år yngre søster Marie Georgina dette år var huslærerinde på Ormholt.
Niels Christian Jørgensen solgte i 1848 Krogens Mølle til Frederik Vilhelm Aabel, søn af Hans Severin Aabel på Sæby Mølle (hans brodersøn, som også hed Hans Severin, blev i 1868 udenfor ægteskab far til Christian Marius Aabel, der blev en kendt købmand i Østervrå). Frederik Vilhelm Aabel var gift med Dorthea Marie Elisabeth Theilmann, datter af godsforvalter Hans Peter Theilmann på Sæbygaard; og ved folketællingen den 1. februar 1850 boede de med deres et-årige datter og fem tjenestefolk på Krogens Mølle. Allerede den 30. april samme år gik møllen imidlertid på tvangsauktion, og i de næste 25 år skiftede den hyppigt ejer. I 1860 var den forpagtet ud til Nicolaj Jacobsen, som i 1862 opførte Tamstrup Mølle, der var en vindmølle.
Ved lov af 14. april 1852 blev møllenæringen i Danmark givet fri fra 1. januar 1862 at regne, og det førte til opførelsen af adskillige hollandske vindmøller, altså bl.a. den i Tamstrup. Og allerede i 1860, da Krogens Mølle sælges til Niels Juul, består den af både en vand- og en vindmølle. Hvornår denne vindmølle er forsvundet, vides ikke; den er afsat på målebordsbladet fra 1886.
Det er også uvist hvornår mølledriften på vandmøllen ophørte; ved folketællingen 1901 omtales den tyskfødte Georg Christian Albrecht Mosel, ejer 1876-1902, som "landmand og møller", men i 1911 omtales Niels Sørensen, ejer fra 1905-16, kun som "landmand", ligesom Frederik Olsen, der var ejer fra 1918, ved folketællingen 1921 blot omtales som "landbruger"; så her har vi nok et fingerpeg om mølledriftens ophør mellem 1901 og 1911. - I dag er mølledammen udtørret.

Jørgen Peder Clausager

Niels Conrad Jørgensen
Frederik Wilhelm Aabel
Dorthea Marie Elisabeth Theilmann
Dorthea Aabel
Peder Larsen
Kirsten Marie Steffensen
Niels Christian Jørgensen
Johanne Nielsdatter
Stephan Andersen
Christian Carl Thomsen

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage09.11.2018