Niels Kristian Jensen

DatoStedKilde
Født :17.05.1869Jerslev sogn, Børglum herredFT-1901, Hjør., Dr.lund, Torslev sogn
Døbt :26.06.1869Jerslev kirke, Børglum Herred, Hjørring amt-
Død :28.11.1963Østervrå i Torslev sogn-
Begravet :02.12.1963Østervrå kirkegård, Torslev sogn (1)Gravsten (1)
Census..:1901Østervrå matr. 4u (1)FT-1901, Hjør., Dr.lund, Torslev sogn

Alder : 94

Noter : .
Kirkebogen for Jerslev
1869-1889, opslag 3
Niels Kristian Jensen, født den 17. maj 1869, døbt den 27. juni 1868
Forældre.: hmd Jens Christian Jensen og kone Gertrud Marie Madsen fra Bondersholt

Folketælling 1901, Torslev sogn, no. 291 Østervraa matr. no. 4u
Niels Christian Jensen, 17.05.1869 i Jerslev, gift 1896, tilflyttet 1896, husfader og mejeriarbejder
Karoline Jensen, 10.04.1866 i Torslev, gift 1896, husmoider, manufakturhandel
David Jensen (Højbjerrre), 30.12.1896 Torslev, barn
Elise Katrine Jensen ( Højbjerre) 12.10.1898 i Torslev, barn
Ingeborg Marie Jensen (Højbjerre) 31.05.1900 i Torslev, barn
Laura Christine Marie Jensen, 24.07.1880 i Torslev, tjenestepige

Spejlet no. 1
Der var andre inden for postvæsenet,- ,der havde det hårdt dengang og særlig ved juletid. Herom fortæller tidligere postvognskører Niels Højbjerre, Østervrå til Vendsyssel Tidende.

Den 92-årige Niels Højbjerre lader tanken gå tilbage til de mange julerejsende, han i årene 1814 -1913. transporterede i sin hestetrukne postvogn fra Sæby over Østervrå til Hjørring. Da Aalborg-Sæby-Frederikshavn-banen oprettedes, faldt turen til Sæby væk, og da Hørby-Østervrå banen blev etableret, indskrænkedes ruten til Østervrå-Hjørring retur, men han havde nok at gøre endda.

Han transporterede både post, rejsegods, fragtgods og passagerer. I de første år transporteredes de rejsende i en fuldkommen lukket vogn, og kunne de ikke være derinde, satte de sig op på taget.

Niels Højbjerre kørte fra Østervrå hver dag kl. 14.30 og var tilbage igen kl. 3.30 om natten. Vognen havde plads til otte passagerer, men i juletiden, når rejsetrykket var størst, medbragte han ofte op til 28 passagerer. To satte sig så på bukken, hvor han selv plejede at sidde, og så styrede han hestene fra forsmækken, mens de øvrige rejsende satte sig på taget og klemte sig ekstra sammen i vognen. Nogen fornøjelsestur var det ikke altid, når sneen føg, men hvad skulle de gøre? Folk ville jo hellere døje lidt og så komme frem til bestemmelsesstedet. I juletiden satte de sommetider en åben vogn ind som ekstravogn. Folk var så dejligt nemme at have at gøre med, selv om det af og til hændte, at de i kulden tog sig en dram under kørselen. Det hændte også nogle gange, at de kom op at slås i den lukkede vogn, så satte Niels Højbjerre dem af vognen, så kunne de selv om, hvordan de kom videre.

I voldsomt snevejr, var det tit umuligt, at køre ruten igennem, og så spændte han hestene fra og læssede postsækkene på dem, og så gik turen videre til fods.

Passagererne måtte klare sig selv. Enten kunne de blive siddende i vognen eller søge ly på en gård.

Juleaften tilbragte Niels Højbjerre på landevejen som en anden farende svend. Selve juleaften var der ikke megen post at sørge for, men til gengæld var der så mange passagerer, at det. var nødvendigt at sætte også en åben vogn ind på. turen. Var det for koldt, fik passagererne en presenning over sig. Juleaften var for ham som enhver anden arbejdsdag blot med den forskel, at der var ekstra travlhed, for folk var utålmodige efter at nå frem til bestemmelsesstederne.

På en måde var det underligt jul efter jul at være borte fra hjemmet, men arbejdet skulle passes, og i travlheden tænkte man slet ikke på det vemodige i det.

Dødsfald
En af Østervraas kendte skikkelser, fhv. hotelvært Niels H ø j b j e r r e, er i gaar død, 94 aar gammel.
Ved sit giftermaal blev Niels Højbjerre staldforpagter paa Østervraa kro. Henimod aarhundredskiftet blev han kusk paa postruten Ostervraa-Hjørring. og i 1909 overtog han selv postruten og drev den indtil Hørby-banens aabning i 1913. Herefter slog Højbjerre sig paa landbruget og drev i tidens løb tre ejendomme paa Øster-vraa egnen: Rubæksholt, Skellet og Lindenborg. I 1925 kom han igen til Østervraa som vært paa Afholdshotellet, som da ejedes af et interessentselskab, der havde overtaget det, efter at hotellet ved en kommuneafstemning var nedlagt som kro. Det var ikke nogen let opgave, Højbjerre gik ind til, men han og hans hustru drev i mange aar hotellet paa en maade, der overalt aftvang respekt.
Højbjerre var en ægte vendelbo med megen lune, og han var vellidt af alle, han kom i berøring med. I 1935 købte han hus i Skolegade, og her døde hans hustru.
Han har i de senere aar boet hos en datter i Østervraa. Han overleves af to døtre, frk. Ingeborg Højbjerre, Østervraa, og fru L. Nielsen, Vodskov.

hjoerring, Dronninglund, Torslev, Torslev Sogn, Skellet 11, , 43, FT-1921
Niels Højbjerre, , Gift, Husfader, Landbrug, Jerslev Sogn Hjørring Amt
Karoline Højbjerre, , Gift, Husmoder, , Torslev Sogn Hjørring Amt
David Højbjerre, , Ugift, Barn, , Torslev Sogn Hjørring AmtFarMor
Jens Christian JensenGertrud Marie Madsdatter
ÆgteskabBørn
10.04.1896 - Karoline Jensen 30.12.1896 - David Jensen Højbjerre
12.10.1898 - Elise Kathrine Højbjerre
31.05.1900 - Ingeborg Marie Højbjerre
03.03.1902 - Astrid Caroline Jensen Højbjerre

Niels Kristian Jensen
17.05.1869
28.11.1963
Jens Christian Jensen
06.06.1832
07.11.1896
Gertrud Marie Madsdatter
03.01.1835
19.06.1901
Jens Madsen
1797
-


Johanne Marie Jensdatter
1798
-Mads Nielsen
1805
28.10.1839


Else Marie Jensdatter
1805
-
Mads Stephansen
1768 - 03.11.1840
Kirsten Nielsdatter
1771 - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage24.02.2019