Thomine Jensdatter

DatoStedKilde
Født :14.05.1835Huggerhuset, Torslev sogn (1) ( Nu Haverslev) ejd nye navn tinglyst 05.02.1912Torslev sogns kirkebog
Døbt :28.06.1835Torslev kirke, Dronninglund HerredTorslev sogns kirkebog

Noter : Kirkebogen for Torslev sogn
Født pige.: Thomine, f. 14. maj 1835. Døbt i kirken 28. juni 1835.
Forældre: Husmand Jens Thomsen og Kirsten Marie Thomasdatter i Huggerhuset i Torslev.
Faddere: Ane Marie Frandsdatter i V. Giersholt, pige Birthe Marie Povlsdatter i Nørkjær, husmand Christen Thomsen, Nørkjær og gaardmand Frands Jensen V. Giersholt.
Samtlige personer i husstanden
Hjørring, Horns, Hørmested, Landdistriktet, , Hus, Kullen, , FT-1880
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested
Anders Christian Pedersen, 44, Gift, Husfader, tømrer, , Hørmested sogn, Hjørring amt
Thomine Jensen, 44, Gift, Hans kone, , Torslev sogn, Hjørring amt
Matilde Pedersen, 16, Ugift, Deres barn, , Hørmested sogn, Hjørring amt
Christian Julius Pedersen, 11, Ugift, Deres barn, , Hørmested sogn, Hjørring amt
Christian Marius Pedersen, 9, Ugift, Deres barn, , Hørmested sogn, Hjørring amt
Jens Christian Pedersen, 6, Ugift, Deres barn, , Hørmested sogn, Hjørring amt
Einar Ferdinand Pedersen, 2, Ugift, Deres barn, , Hørmested sogn, Hjørring amt
Jens Christian Nielsen, 20, Ugift, Tømrer, , Skjærum sogn, Hjørring amt
..
Thomine Jensen er født i "Huggerhuset" i Torslev sogn. Senere flyttede hendes forældre til Skærum , men desuagtet blev der gjort udvej for, at Thomine fik lov at gaa i skole i Lendum, hvor den Kendte og dygtige Niels Thomsen Bjørnbak den gang var lærer.
Der er fortalt, at Helvig paa Gjersholt en tid havde gjort sig haab om, at hendes datter Kirstine Marie skulle faa den Lendum-degn til mand, men deraf blev der intet. Men nu sørgede Kirsten Marie for, at hendes datter netop kom til at sidde paa skolebænk i Lendum.
Niels Bjørnbak var en ualmindelig flittig mand. Som regel var han paa benene kl. 4 morgen. Der var meget, han skulle have til side, inden de smaa kom for at nyde godt af hans undervisning. Om sommeren tumlede han med sin skolelod, og om vinteren havde han nok at gøre i stald og paa lo. Han var af de mennesker, der aldrig kunne være ledig, et smukt eksempel i den henseende baade for sine egne børn og for den opvoksende slægt der paa egnen. Der blev arbejdet uhyre flittigt og levet meget sparsommeligt i Lendum skole, og derfor sparede Bjørnbak ogsaa penge sammen, saa han blev en ret holden mand, en som sad lunt inden døre.
Der henlaa I Lendum et stykke udyrket fællesjord, som læreren fik lov at bruge efter eget forgodtbefindende. Af dette skabte han et stykke skolehave, der den dag i dag er en pryd for landsbyen. Bjørnbak var ingen kæmpekarl i legemlig henseende. Han havde en hofteskade, haltede noget, men han overvandt denne legemlige svaghed ved sin stærke or sejge vilje. Punktlig og pligtopfyldende var han til det yderste. Paa sin egentlige arbejdsplads i skolen mødte han hver dag lige paa minuttet og istemte med høj og glad røst sin morgensang. Han var nemlig vaagen, naar han stod der. - Hans sønner var Lars og Thomas Bjørnbak.
Der er aldeles ingen tvivl om, at Nils Bjørnbak fik en heldig indflydelse paa sine elever. Thomine Jensen huskede som ældre kone mange salmer og sange fra Lendum skole, og hun sang dem med varme baade i lyst og nød. Selv har hun fortalt, at det var en stor skuffelse for hende, at hun en sommer, hun var som skolepige ude at tjene hos fremmede, maatte gaa i Skoven skole hos lærer Hans Hammerholt. Og hun kunne mange aar efter gøre en smule løjer med den morgenbøn, hun her havde hørt hver mandag. Ordene blev fremsagt hurtigt, med snøvlende stemme og lød saaledes: "Her ere vi dine børn forsamlede paa den første arbejdsdag i den nu paabegyndte uge, at frembære for dig i et oprigtigt hjerte vor svage og ufuldkomne lovsang for den gode nattero og fred, hvorudi vi sov saa sødt under din faderlige varetægt og den sundhed og munterhed, hvormed vi opvognede".
Thomine blev konfirmeret i Lendum kirke 1850 af pastor Venning. Præsten gav hende følgende karakter: Kundskab mg, Opførsel mg. Mens hun gik til konfirmationsforberedelse tjente hun hos proprietær Brandstrup, Vandkær, Torslev sogn og blev konfirmeret herfra. Som ung pige tjente hun følgende steder: Hos proprietær Gudme paa Milbak i Lendum sogn 2 gange, hos proprietær Kvistgaard Egede i Skærum sogn, paa Damsgaard i Lendum 2 gange og i Lendum skole hos lærer Nilsen.
Mens Thomine og hendes søskende tjente fra helt unge af, boede, som før nævnt, deres forældre forskellige steder.
Thomines fader Jens Thomsen døde som indsidder i Milbakhus i Lendum den 3. juni 1854 og blev begravet d. 11.juni 64 aar gammel, hans hustru Kirsten Marie Thomsen døde som enke og almisselem paa Vestergaardhus i Lendum den 25.marts 1870 og begravedes 30.marts.
Som ung pige havde Thomine stærke religiøse anfægtelser en arv fra Gjersholtætten -. Hun havde trang til at høre et godt ord, et vidnesbyrd, som kunne skænke hjertet fred. Men der har jo været tider, da Guds Ord virkelig var dyrt i landet, og Thomine kendte saadanne tider. Hun søgte nu og da ud til gudelige forsamlinger sammen med forskellige sekter, var baade sammen med baptister og flere. Men den fred, hun søgte, fandt hun ikke de steder. Under hendes tjeneste hos lærer Nilsen i Lendum skole blev det forbudt hende at gaa til disse møder, da hendes husbond nok saa, at hun ikke i længden taalte de sindsbevægelser, sektvæsenet medførte.
Lærer Nilsen har fortalt, at han tilfældigt opdagede, at hans tjenestepige var forlovet. En aften, han kom ud i køkkenet, stod der en soldat i fuld uniform, det var Anders Halden, han aftjente sin værnepligt ved 11. regiment i Aalborg og var nu gaaet de 7 lange mil fra Aalborg til Lendum for at besøge sin kæreste.
Mens Thomine tjente i Lendum skole, hørte hun en gang, at der skulle være gudelig forsamling paa gaarden Kammer der i sognet. Rygtet fortabte, at det skulle være et par udmærkede mænd sydfra, der ville komme og føre ordet, og Thomine ville saa inderlig gerne med. Flere gange var hun ved lærerens kontordør for at spørge om tilladelse, men turde ikke. Dog, en stille og stænk magt drev hende, og endelig tog hun mod til sig, bankede paa og bad om lov. Og til hendes store overraskelse og glæde svarede lærer Hilsen: "Jo, Thomine, i aften maa du gaa"
Ofte har jeg hørt mor fortælle om denne aften, der fik livsvarig betydning for hende derved, at hendes aandelige sans klaredes og hun fandt vederkvægelse og hvile i sin barnetro, fik foden fast paa klippegrund, saa at hvad der end senere mødte hende af møje og besvær paa hendes livsvej, og det var ikke saa helt lidt, hun maatte gænnemgaa, aldrig mere rokkedes i hendes tro paa Gud.
Da Thomine hin aften kom til mødet, sad der en flok mennesker i dagligstuen, det var de gudelige forsamlingers folk. Man sang flere salmer af en salmebog, som hed "Honningblomsten". Men da det var forbi, traadte en høj og kraftig mand frem - det var selveste Peder Larsen Skræppenborg - og bad om lov til at synge. Han sang da ene, men med kraft og varme, den herlige salme af Grundtvig "lovet være du Jesu Krist". Mage til sang havde Thomine aldrig hørt, syntes hun, endda hun havde en god sangstemme og sang hjertens gerne. Da salmen var sunget, talte Peder Larsen og hans gode ven og følgesvend pastor Svejstrup. Og det vidnesbyrd, de to gode mænd aflagde den aften, glemte Thomine aldrig. Hun fandt fra nu af inderlig glæde ved den grundtvigske forkyndelse, og dette fulgte hende livet igennem.
Som der før er gjort opmærksom paa, mødtes Thomine og Andens Halden flere gange ved de gudelige forsamlinger, ligesom de ogsaa nu og da var med, hvor ungdommen morede sig. Begge dansede de godt og pænt. Den l9.februar 1860 viedes de i Lendum kirke, flyttede saa hjem til Halden i Hørmested. Anders havde overtaget sit barndomshjem og taget sin moder paa aftægt. Hans broder Severin fik udbetalt en kontant pengesum.
Halden var en yderst karrig ejendom, bestod til dels af sandjord og flere Td. land laa i lyng. Der kunde højst fødes et par køer og et par stk. ungkvæg. Per Halden havde jo tjent føden ved sit haandværk, og de samme kaar gik hans søn ind til. Men nu havde han aftægten at svare, og skulle denne aftægtskontrakt have været opfyldt i alle punkter, var livet blevet surt for de unge folk. Det saa farmor ogsaa, og hun var rimelig i sine fordringer. Udbetalingen til Severin kneb det ogsaa nok med, men ogsaa den kom man igennem.

FarMor
Jens ThomasenKirsten Marie Thomasdatter
ÆgteskabBørn
19.02.1860 - Anders Christian Pedersen 1860 - Johanne Marie Pedersen
1863 - Petra Mathilde Pedersen
1865 - Thomas Peter Pedersen
1868 - Christian Julius Pedersen
1870 - Christian Marius Pedersen
1873 - Jens Christian Pedersen
1877 - Ejnar Ferdinand Pedersen

Thomine Jensdatter
14.05.1835
-
Jens Thomasen
1790
03.06.1854
Kirsten Marie Thomasdatter
1795
25.03.1870
Thomas Christensen
Omk 1751
-


Mette Holgersdatter
Omk 1750
-Thomas Olesen
1748
18.05.1816


Helvig Jensdatter
1759
02.12.1823

- - -

- - -


- - -

- - -

Ole Nielsen
Omk 1712 - 1789
Johanne Nielsdatter
03.11.1714 - 1790

Jens Pedersen
1709 - 1796
Anne Jepsdatter
1729 - 1811

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage09.07.2018