Christoffer Den anden

DatoStedKilde
Født :29.09.1276-Kilde
Død :02.08.1332Nykøbing F.Kilde
Begravet :-Sorø-

Alder : 55

Noter :
Levine Pedersens slægtsbog
Konge af Danmark, optraadte som prins som landsforrædder, men blev 1320 Konge efter at have underskrevet en streng Haandfæstning. Blev 1326 afsat, men atter konge 1329, dog saaledes, at næsten hele kongeriget var pantsat til de Holstenske Grever.
Hans karaktér var troløs, og hans regering bragte Danmark undergangen nær.

Konge 1319-1326 og 1330 - 32.
Var i landflygtighed p.gr.af stridigheder med broderen ERIK VI. Underskriver en hård håndfæstning. Udskriver store skatter, Låner penge mod pant i landet. Bliver afsat af de holstenske grever Gert og Johann (fætre). Den kun ca 15 årige Valdemar 5. ,Hertug af Søndejylland, indsættes som barnekonge med Grev Gert som formynder. Christoffer får et kort come back i 1330 - 32, men er helt uden indflydelse. Lever sin sidste tid på Falster af Grev Johanns nåde.
Efter kongens død i 1332 er Danmark uden konge indtil 1340


Christoffer II (1276 1332), Konge af Danmark (1320-26 og 1329-32), søn af Erik V, Hertug af Estland 1303 og af Halland 1306 under broderen Erik Menveds regering, mod hvem C. gentagne gange konspirerede, til han 1315 måtte gå i landflygtighed. Måtte, for at blive konge, 1320 underskrive en håndfæstning, der på væsentlige punkter indskrænkede hans magt. C. brød dog snart håndfæstningen, fortsatte Erik Menved's kostbare udenrigspolitik, pålagde nye trykkende skatter og viste sig ganske uordholdende. Da Fyrst Vitslav III af Rügen og Hertug Erik II af Sønderjylland døde 1325, forsøgte C. at indlemre begge Len, men veg tilbage for Grev Gerhard III af Holsten's energiske optræden på Erik II's umyndige søn Valdemar's vegne. Stormændene i Danmark trådte i forbindelse med Greven, og et oprør 1326 tvang C. og hans søn og Medkonge Erik (VII) til at forlade landet, medens Valdemar (III) blev konge under Grev Gerhard's formynderskab. Tre år senere lykkedes det C. at få sit rige igen ved Grev Johan III af Holsten's hjælp og Grev Gerhard's passivitet, men størstedelen af riget gik som pantelen til greverne og forskellige andre stormænd, C. havde måttet vinde. Et forsøg på, i forbund med Grev Johan, at bekæmpe Grev Gerhard, førte til C.'s fuldstændige nederlag på Lo Hede 1331, hvor Erik faldt og C.'s næstældste søn Otto blev fanget. C. tilbragte sit sidste år på Grev Johan's besiddelser på Lolland. C. var gift med Eufemia af Pommern, havde sønnerne Erik, Otto og Valdemar, samt datteren Margrethe, der ægtede Kejser Ludwig's søn Markgreve Ludwig af Brandenburg. C. havde med en adelsdame af slægt Lunge to børn: Datteren "Frøken" Regitze og sønnen Erik.


FarMor
Erik GlippingAgnes af Brandenburg
ÆgteskabBørn
- Inger Iversdatter Lunge - - Erik Christoffersen
1310 - Regitze Christoffersdatter Løvenbalk

Christoffer Den anden
29.09.1276
02.08.1332
Erik Glipping
Omk 1249
22.11.1286
Agnes af Brandenburg
1258
20.09.1304
Christoffer den første
1219
29.05.1259


Margrete Sambiria
1230
1282Markgrev Johan I
-
--
-
Valdemar II Sejr
21.06.1170 - 28.03.1241
Berengaria af Portugal
1190 - 27.03.1221


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage24.02.2019