Jayden Wyatt Hilferty

FarMor
Timothy John HilfertyJodi Lee Albrighton

Jayden Wyatt Hilferty
-
-
Timothy John Hilferty
23.09.1963
-
Jodi Lee Albrighton
-
-
Lyle John Hilferty
06.09.1940
-


Wyvonne Ford
22.04.1943
-
-
--
-
Charles David Hilferty
21.10.1911 - 09.03.1997
Helen Katherine Andreasen
02.09.1910 - 21.01.1990


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage09.11.2018