Anders Andersen Kjærulf

DatoStedKilde
Født :Omk 1450--
Død :Omk 1519--

Alder : 69

Noter :
Anders Andersen Kjærulf nævnes af Dyrskjøt 1470.
"Hand eigede Aslund, fogetgaard och megit gods". Dyrskjøt omtaler ham ikke som Foged i Kjær Herred, men han anføres dog som saadan 1485, da der Tirsdag næst efter efter St. Knuds og Kjeldsdag blev udstedt Tingsvidne om, at der denne Dag af Hr. Niels Pedersen, Sognepræst i Vester Hassing, var bleven fremlagt og forlangt tinglæst et Skelbrev angaaende V. Hassing og Gandrup Marker, hvilket Brev velb. Thorlef Hwal 1460 havde erhvervet ved 8 Sandemænd. Ligeledes var Anders Kjærulf Herredsfoged 1494, da der udstedtes Tingsvidne af Kjær Herreds Ting om, at Birkelse i 4 Biskoppers Tid havde ligget til Børglum Bispestol upaatalt af Vidskølkloster. Dyrskjøt siger, at han var gift med Else Wogensdatter, og at de "Iblant fliere børn haffde 2 Søner 1 Dotter", men foruden de af Dyrskjøt anførte Børn holder jeg for, at der har været en Søn Jens og en Søn Morten. (aer)

fra Bryggerslægten af Øskov og Blaabjerg 1997
Anders Andersen Kjærulf, født senest 1450, død efter 1494. - gift senest 1510 med Else Vognsdatter, født senest 1490, død 15..(?)
Anders Andersen Kjærulf, vist kaldet Bonde 1503, født før 1450, død efter 1494 - sikkert 1503-19, selvejerbonde i Fogedgaard i Ø. Halne i Vadum sogn. nævnt 1470 ifølge Dyrskjøt og i originale dokumenter 1485-94, blev mellem 1460 og -85 herredsfoged i Kær Herred; vistnok identisk med Anders Bonde, der 1503 var herredsfoged. - gift med Else Vognsdatter.

http://home6.inet.tele.dk/niels_ma/index.htm
Person: Anders Andersen Kjærulf
------------------------------------------------
Birthday: ca. 1450
Father: Anders Ulf
• Died ca. 1519

• Married to Else Vognsdatter

• Jens Andersen Kjærulf born ? Died at Halne, Vadum Sogn
• Anne Andersdatter Kjærulf born ca. 1460 at Vadum Sogn Married to bonde Anders Clemetsen Munk (ca. 1450)
• Anders Andersen Kjærulf (2) born ca. 1495. Died ca. 1577 in Øster Halne. Married to Maren Bertelsdatter.
• Peder Andersen Kjærulf born ca. 1500 at Vadum SognAnders var ejer af Fogedgård i Vadum Sogn efter sin far. Nævnt 1448, 1450 og 1454.
1485-1494 Herredsfoged, Kær Herred. død efter 1503. i Vester Brønderslev Anders Andersen Kjærulf nævnes af Dyrskjøt 1470. "Hand eigede Aslund, fogetgaard och megit gods". Dyrskjøt omtaler ham ikke som Foged i Kjær Herred, men han anføres dog som saadan 1485, da der Tirsdag næst efter efter St. Knuds og Kjelds dag blev udstedt Tingsvidne om, at der denne Dag af Hr. Niels Pedersen, Sognepræst i Vester Hassing, var bleven fremlagt og forlangt tinglæst et Skelbrev angaaende V. Hassing og Gandrup Marker, hvilket Brev velb. Thorlef Hwal 1460 havde erhvervet ved 8 Sandemænd. Ligeledes var Anders Kjærulf Herredsfoged 1494, da der udstedtes Tingsvidne af Kjær Herreds Ting om, at Birkelse i 4 Biskoppers Tid havde ligget til Børglum Bispestol upaatalt af Vidskølkloster. Dyrskjøt sig er, at han var gift med Else Wogensdatter, og at de "Iblant fliere børn haffde 2 Søner 1 Dotter", men foruden de af Dyrskjøt anførte Børn menes, at der har været en Søn Jens og en Søn Morten.


FarMor
Anders Andersen Kjærulf
ÆgteskabBørn
- Else Wogensdatter - - ? Andersdatter Kjærulf
1459 - Jens Andersen Kjærulf
- - Morten Andersen Kjærulf
Før 1490 - Anders Andersen Kjærulf
- - Peder Andersen Kjærulf

Anders Andersen Kjærulf
Omk 1450
Omk 1519
Anders Andersen Kjærulf
Omk 1410
Omk 1458

-
-
Anders Ulf Wulf Kjærulf
1400
1454-
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage09.07.2018