Anders Ulf Wulf Kjærulf

DatoStedKilde
Født :1400Holsten-
Død :1454Vadum sogn, Aalborg amt (1)-

Alder : 54

Noter :
Flemming Væversted.:
Dyrskjøt mener, at Kjærulferne var af "di Wolffer och Pogwisches ( Pogwischernes Vaaben var en til højre springende Ulv i blaat Felt, Wullffernes en brun Ulv i rødt Felt. Sidstnævnte Slægt var meget mægtig i Middelalderen, se herom Angelu s: Holsteinische Adels Cronica, Leipzig 1595.) Stamme fra Holsten," og han siger, at den første ham bekendte Mand af Kjærulferne var: "Anders WoIff: Anders Andersøn Wolff och kaldet, som eigede Aslundgaard, Ø Hassing Sogn, Fogedgaard i Vadum Sogn, der i flere Hundrede Aar var i Slægtens Eje, Om denne noget apokryfe Anders Ulff eller Anders Andersen Wolff, givet Navnet Kjærulf, tilføjer Dyrskjøt:

"Hans Hustrus Naffn haffr Jeg Ingensteds fundet eller spurt, tilmed ogsaa Iche heller fliere aff hans børn wden 3 Sønner, dog en Diel haffue berettet mig, det er hans Sønnesønner, aff Anders Andersen Kierulff 1450 och l454 neffnet.".

fra Bryggerslægten af Øskov og Blaabjerg 1997
Anders Andersen Ulf eller Kjærulf, født senest 1400, død efter 1450(?), han skulle have ejet meget gods i Kær, Hvetbo og Han herreder, men kendes blot fra Dyrskjøts overlevering.

Anders Ulff
Køn : Mand
Note : Findes i Kjærulfske Studier af C. KlitgaardFindes også nævnt i K. Værnefelt: Egholmbogen: Kort efter 1400 levede paa Fogedgaard i Østerhalne en rig Fribonde eller Lavadelsmand ved Navn Anders Ulv eller Kjærulf. Han ejede Fogedgaard, Øster Aslund, Bjørnum og meget andet Gods; efternogle kilder skulde Slægtenvære adelig og indvandret fra Holsten, og Dyrskjøt fortæller, at han haffde en graa Wlff i Wabenet gangendis, men dette Adelsskab er vist temmelig tvivlsomt. Samme Mand blev Stamfader til Vendsyssels mest ansete Bondeslægt, og C. Klitgaard har i Kjærulfske Studier leveret en omfattede Beretning om den. Anders Søn hed Anders Andersen Kjærulf og var indtil 1458 Herredsfoged i Kjær Herred, en Stilling, som Slægten besag i de følgende 200 Aar. EnDatter af ham var gift med en Gaardmand i Vedsted og Moder til Købmand Clement Andersen i Aalborg, bedre kendt under Navnet Skipper Clement. En Søn, der ligesom Faderen hed Anders Andersen Kjærulf, fulgte ham som Foged. Han nævnes i denne Egenska...

-------------


Børn : Omk 1410 Anders Andersen Kjærulf (940)

ÆgteskabBørn
? Omk 1410 - Anders Andersen Kjærulf

Anders Ulf Wulf Kjærulf
1400
1454

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage09.07.2018