Peder Andersen Kjærulf

Noter :
Selvejer,Sætterdommer, selvejerbonde. Ø. Halne, Vadum sogn. Boede på samme gårds eje som broderen Anders, og han nævnes ligesom denne, blandt sognets 4 bønder i præsteindberetningen 1568, ligesom han anføres som ejer af et bol og 3 huse frit bondegods der i sognet. Bolet var vist den såkaldte Refsgård, der var nabogård med Fogedgården og måske oprindelig var afbyggersted her fra. Den kaldtes i ældre tid ofte Refbol.
Ifølge Dyrskjøt var Peder Andersen Kjærulf herredsfoged 1570, på hvilken tidspunkt må have været en gammel mand, men antagelig har han kun midlertidigt ("denne dag") fungeret som dommer på tinget, thi som vi foran har set, nævnes hans broder Anders endnu 1577 som foged og havde da beklædt denne stilling i en lang årrække.
C.Klitgaards "Kjærulfske studier"
Peder Andersen Kjærulf død efter 1570, Died at Øster Halne, Vadum Sogn

Peder Andersen Kjærulf (938)
Køn : Mand
Stilling : Sætterdommer, selvejerbonde
Født : Omk 1500 Fogedgaard, Vadum sogn

Død : Eft 1570

Note : I [En slægt Larsen fra Biersted sogn (Kær herred) Nordisk Slægtsforskning ApS, Skringstrup, Skals, 1983] står der:Ane 1562 Peder Andersen Kjærulf er født omkring 1500 i Fogedgaard, Vadum sogn, og han nævnes endnu 1570. Ifølge genealogen Peder Dyrskjøts optegnelser var Peder Andersen Kjærulf gift med Karen Bertelsdatter fra Vesterbæk i Himmersyssel. Isine Kjærulfske Studier kommenterer C. Klitgaard Dyrskjøts oplysninger med, at han ikke har kunnet fastslaa en lokalitet af dette navn i nævnte Syssel, og at han mener, at Karen Bertelsdatter maa have været en datter af lavadelsmanden Bertel Andersen Hørby paa Vesterris i Testrup sogn eller en datter af Bertel Skriver, der i 1546 nævnes tingholder i Vorde Birk, og som kan have boet paa en større gaard ved navn Vesterbæk. Specielt i denne forbindelse er det, at Peder Andersen Kjærulfs bror Anders var gift med Karen Bertelsdatters Søster Maren. Det har ikke været muligt at trænge nærmere ind paa problemets løsning, men en mulighed kan dog vær...

Far : Anders Andersen Kjærulf (939)
Mor : Else Vognsdatter (1358)
-------------
Gift : Karen Bertelsdatter (1359)


Børn : Omk 1545 Anne Pedersdatter Kjærulf (937)
Før 1555 Else Pedersdatter Kjærulf (1361)FarMor
Anders Andersen KjærulfElse Wogensdatter
ÆgteskabBørn
- Karen Bertelsdatter 1545 - Anne Pedersdatter Kjærulf
1555 - Else Pedersdatter Kjærulf

Peder Andersen Kjærulf
-
-
Anders Andersen Kjærulf
Omk 1450
Omk 1519
Else Wogensdatter
-
-
Anders Andersen Kjærulf
Omk 1410
Omk 1458-
-
-
--
-
Anders Ulf Wulf Kjærulf
1400 - 1454

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage09.11.2018