Holger Ottesen Rosenkrantz

DatoStedKilde
Født :1517Tørning Slot, Lübeck-
Død :04.03.1575Bygholm-

Alder : 58

Noter : .
www.roskildehistorie.dk
Holger Rosenkrantz ~ Karen Gyldenstjerne

til Boller, Rosenvold (Bjerre Herre) & til Stjernholm
Stjernholm, Horsens Opførte Boller og Rosenvold
Høvedsmand Vordingborg 1542-1551 ~ 25/4 1568
Anfører af togt til Sverige (Dackefejden) 1543
Hofmarskal 1543 - 48
Krigskommisær på togtet til Ditmarsken 1559
Lensmand Emborg 1560
Lensmand Skanderborg 1561-1573
False False Bitmap Lensmand Tryggevælde 1563-1568

Rigsråd, Rigsmarsk
* Tørning 1517 † Boller 4/3 1575
Begravet Bygholm

Mand: Holger Ronenkrantz leveår: 58


Født: 1517 i
Død: 1575 i
Stilling: 1543 - 1548 Hofmarskal
Stilling: 1551 - 1575 Lensmand på Bygholm
Stilling: 1552 Rigsråd
Stilling: 1561 - 1573 Lensmand på Skanderborg slot
Stilling: 1567 - ? Statholder i Nørrejylland
Far: Otto Holgersen Rosenkrantz
Mor: Margarethe Gans zu Putlitz


Anton Blaabjerg
Holger Rosenkrantz, 1517-1575, ejer af Boller og Stjernholm ved Horsens, hofmarskal 1543-48,
lensmand på Bygholm 1551-75, rigsråd 1552, lensmand på Skanderborg Slot 1561-73, statholder i
Nørrejylland fra 1567. Gift l. g. ca. 1548 med Mette Krognos, d. 1558, og 2. g. 1568 med Karine
Gyldenstierne, d. 1613.

Mellem de to standsmæssige ægteskaber var Holger Rosenkrantz enkemand 1558-68 og fik
da med den ufri Kirsten Nielsdatter flere børn. Han sikrede 1565 den lille familie ved at give Kirsten og hendes børn skøde med adelige friheder på Egebjerggaard i Hansted Sogn ved Horsens.

Holger Ottesen Rosenkrantz, 1517-1575, dansk rigsråd, statholder og rigsmarsk; bror til Erik Ottesen Rosenkrantz og Jørgen Ottesen Rosenkrantz. Rosenkrantz var tæt knyttet til Christian 3.s børn og deltog indtil 1548 som hofmester i deres opdragelse. I 1552 blev han medlem af rigsrådet. Særlig efter vennen Frederik 2.s tronbestigelse i 1559 fik Rosenkrantz tildelt mange vigtige hverv både som civil og militær administrator og som diplomat. 1567 blev han statholder i Nørrejylland og 1569 tillige rigsmarsk. Rosenkrantz ejede godset Boller og indrettede en begravelse for slægten i den tilhørende Uth Kirke

FarMor
Otte Holgersen RosenkrantzMargrethe Jespersen Gans Von Putlitz
ÆgteskabBørn
- Mette Movridsdatter Krognos -
- Kirsten Nielsdatter 1562 - Christopher Holgersen
- Karen Gyldenstjerne -

Holger Ottesen Rosenkrantz
1517
04.03.1575
Otte Holgersen Rosenkrantz
1486
16.10.1525
Margrethe Jespersen Gans Von Putlitz
1490
29.09.1525
Holger Eriksen Rosenkrantz
1455
1525


Margrthe Bosdatter Flemming
1468
-
-
--
-
Erik Ottosen Rosenkrantz
1427 - 07.01.1503
Sophie Henriksdatter Gyldenstjerne
1430 - 1487

Bo Flemming
1442 - -
Sigrid Erlandsdatter
1445 - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage09.11.2018