Rasmus Wilsbech

DatoStedKilde
Født :1597--
Død :27.01.1645Sæby-

Alder : 48

Noter : Slægten Wilsbech stammer fra Vendsyssel. Slægtens hjemstavn er formentlig Vilsbæk i Holbøl sogn i Sønderjylland. Den tidligst kendte mand i slægten, Rasmus Wilsbech, er muligvis kommet til Jylland fra Gulland (Gotland - dansk indtil 1645), idet hans fædrene arv stod hos en søster på denne ø. Det antages, at hans far som så mange andre jyder har beklædt en fogedstilling eller lignende der.

Rasmus Wilsbech var født omkring 1597 og døde i Sæby den 27. januar 1645 i sin alders 49. år. Han blev begravet i en muret grav mellem kirkens nordvæg og alteret, og over graven blev der i 1652 hængt et epitafium med hans og hustrus, 9 børns (5 levende (3 drenge og 2 piger), 2 spæde i svøb og 2 andre døde med et lille rødt kors over hovederne), og hustruens anden mands portrætter og biografiske data. Tavlen hænger endnu i kirken, men det murede gravsted under korgulvet blev i 1728 købt af købmand Peder Nielsen Kragelund, som lod det rydde. Rasmus Wilsbeck var 1635 ridefoged til Asdal, hvilken stilling han vist beklædte til sin død. Den 19. december 1638 tog han borgerskab i Sæby og gav til borgerskabspenge 24 sletdaler, men skulle så også for livstid være forskånet for sandemands, kæmners, kirkeværges og skatteopkrævers bestilling. Han var en i økonomisk henseende velstillet mand og ejede en stor gård i Sæby, til hvilken hørte en have kaldet "paradis" nord for åen, og han hørte til borgerskabets spidser.

Til kirken gav han 1642 en stor, læderindbundet regnskabsbog, der blev benyttet til 1764, og som nu findes i landsarkivet i Viborg. Han tituleres i denne bog "gudfrygtig, ærlig, vis og fornemme velagtede mand". 1646 gav han henved 100 sletdaler til kirken, 50 til hospitalet og 50 til fattige skolebørn i Sæby Latinskole. Hans sønner fik hver 1.000 sletdaler i fædrenearv.

Han var gift med Anne Jørgensdatter, som var født omkring 1604 og død i Sæby den 2. juli 1682 i sin alders 79. år. Hendes familieforhold kendes ikke, men da en bror til hende, Henrik Jørgensen, 1645 blev beskikket til hendes børns værge, må han vel have boet i eller i nærheden af Sæby. Hun ægtede 2. gang omkring 1652 Claus Nielsen, født omkring 1616 og død i København omkring 1687, begravet i en kirke der. Han var vist også født i Sæby og blev student 1636 fra Slangerup og i 1643 var han rektor ved Sæby Latinskole. 1655 blev han afskediget fra skolen på grund af efterladenhed. 1. december 1652 afsagde bytinget dom i en sag mellem ham og hans stedbørns værge, Henrik Jørgensen, angående børnenes fædrenearv, og 23. februar 1653 tilbød han at betale arven til magistraten. Da kapellaniet i Sæby var ledigt 1653, lod han sig forlyde med, at han ville være kapellan, hvad han dog ikke blev. 1653 havde han en proces med magistraten, fordi han ikke ville skatte sin hustrus og børnenes formue og gods. Efter at være blevet afskediget som rektor var han i en årrække provstiskriver for regnskabsprovsten over vendelbo provsti, dr. med. Poul Moth, men da han omsider kom i økonomiske vanskeligheder, begik han underslæb mod en del kirker, og 1671 brast det sammen for ham. Torslev kirke fik udlæg i hans faste ejendom og fik 20. december 1682 indvisningsdom i ejendomme, og de andre kirker (Aaby, Biersted m.fl.) fik intet. Senere drog han - efter hustruens død - til København, hvor han døde.

ÆgteskabBørn
- Anna Jørgensdatter - - Frederik Rasmussen Wilsbech

Rasmus Wilsbech
1597
27.01.1645

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage09.11.2018