Søren Pedersen Kjærulf

DatoStedKilde
Død :1659--

Noter :
Efter Inger Mørks Død 1637 overtog hendes Søn Søren Pedersen Saltumgaard, som han vist hidtil havde besturet for hende. Han fik 1637 8/11 Hjemmelsbrev paa Gaarden af Lars Pedersen Kjærulf i Østerhalne, forsaavidt angik den Del af Gaarden, som var dem tilfalden paa den Del af Gaarden, som var dem tilfalden efter deres Forældre, dog med Undtagelse af hans Broder Pedr Selgensen, den 1647 lod ham lide Tiltale for resterende Afgift i 10 Aat af den Part, han ejede i Saltumgaard 4). 1646 stod han sammen med Herredets øvrige Selvejere indstøvnet angaaende om de havde betalt Indfæstning af deres Gaarde til den kgl. Lænsmand; de mete sig at være fri herfor, men Dommen gik dem imod 5).

Da han en Dag i Foraaret 1659 vilde kjøre hjem fra Ejerstedgaard, faldt han ned af Vognen og brækkede Halsen. Hans Kusk bemærkede det ikke, før han kom til at se tilbage, og da han kom hen til Husbonden, var denne allerede død. Kusken sad i nogen Tid arresteret, men da der ikke fremkom noget mistænkeligt mod ham, blev han atter løsladt. Liget var strax efter Solnedgang den 17. April bleven synet som det laa paa en Vogn sydøst for Ejerstedgaard, og bagefter synedes det ved Lys inde i nævnte Gaard, men Synsmændene kunde ikke opdage anden Skade paa Søren Pedersen, end at hans Hals var brudt (Tingbog 1659 7/5).«

FarMor
Peder Segelsen Sørensen KjærulfInger Hansdatter Mørk
ÆgteskabBørn
- Maren Andersdatter - - Henrik Sørensen Kjærulf

Søren Pedersen Kjærulf
-
1659
Peder Segelsen Sørensen Kjærulf
-
-
Inger Hansdatter Mørk
Omk 1570
1637
Søren Christensen Skriver
Omk 1535
Omk 1605


Else Andersdatter Kjærulf
Før 1545
Før 1631Hans Laursen Mørk
1530
Omk 1593


Johanne Vognsdatter
1540
Omk 1605

- - -

- - -

Anders Andersen Kjærulf
Før 1490 - Eft 1577
Marin Bertelsdatter
Omk 1500 - -

Lars Ovesen Mørk
- - -

- - -

Vogn Pedersen
1510 - 1568
Inger Jespersdatter
1500 - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage24.02.2019