Albert Greve af Orlamünde

DatoStedKilde
Født :1182--
Død :1245--

Alder : 63

Noter :
http://runeberg.org/salmonsen/2/1/0443.html
Albert, Greve af Orlamünde, f. 1182 i Ægteskabet mellem Sigfred af Orlamünde og den danske Prinsesse Sofie, Valdemar I's Datter. A. blev allerede 1204 af sin Morbroder Valdemar Sejr udnævnt til Lensmand i det nys erobrede Holsten (Nordalbingien) og var Kongens Hovedhjælper i dennes tyske Krige. 1217-18 gjorde han et Korstog til Lifland. Efter at Valdemar svigagtig var taget til Fange af Grev Henrik af Schwerin (1223), var A. Hovedmanden i Danmarks Styrelse; han ledede Underhandlingerne om Kongens Befrielse, og da Grev Adolf IV trængte ind i sit fædrene Arveland, Holsten, mødte A. ham ved Mölln (Jan. 1225), men blev overvundet og faldt selv i Fangenskab. Han fik først sin Frihed efter Slaget ved Bornhøved og forlenedes siden med Krongodset paa Als.
Albert døde barnløs 1245.

FarMor
Sigfrid af Orlamünde Sofie Valdemars 1's. datter

Albert Greve af Orlamünde
1182
1245
Sigfrid af Orlamünde
-
-
Sofie Valdemars 1's. datter
1159
1208

-
--
-Valdemar Den store
14.01.1131
12.05.1182


Sofie Vladimarsdatter
Omk 1140
05.05.1198

- - -

- - -


- - -

- - -

Knud Lavard
12.03.1096 - 07.01.1131
Ingeborg af Kiev
1100 - 1137

Volodar Gljebowitch
1110 - 1176
Richiza Swentoslava
1106 - 1154

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage09.11.2018