Peder Nielsen Mørk

DatoStedKilde
Født :1797--

Noter : .
Note: Noter : Nedenstående fundet i Skøde & Panteprotokol for Sæby - Rullefilm no. 29602 Fol_066

Skjøde
N° 2 CR 8 1844 Første Klasse 64 Rbd. Sølv 2853 Skjøde Jeg underskrevne Hjulmand Peder Nielsen Mørk her af Staden Sæbye tilstaaer og herved vitterliggjør at have solgt ligesom jeg herved sælger Skjøder og aldeles afhænder fra mig og Arvinger den mig ved Udskiftningen af Sæbye Kjøbstads Hedejorder til mit eiende Sted Matr. N° 81, tillagte Hedelod, betegnet paa Udskiftningskortet med samme N° 81 af Størrelse 11 2130 / 14000 Tønder Land geometrisk og 6410 / 14000 Tønder Land boniteret, Tørvemoselodden undtaget, til Her. Borgerrepræsentant Aalefanger Jens Christian Fjeldgaard for den assuederede Kjøbesum 70 , er halvfjerdsindstyve Rigsbankdaler Sedler. Og da Kjøberen idag har betalt mig nysnævnte Kjøbesum 70 Rbd. Sedler, saa meddeles ham herved mit lovlige og uforhæftede Skjøde, dog undtagne den Capital der skyldes til Kongens Kasse (stoer) 4000 Rd. for hvilke andeel af Byens Fælled er pantsat paa benævnte Hedelod af 11 2130 / 14000 Tønder
Land geometrisk Maal i Fælledet sønder Byen under N° 81, som er lovlig kjøbt og betalt Eiendom, frie for hver Mands grundede Paatale.
Til Bekræftelse under min Haand i Overværelse af tvende Vitterlighedsvidner.
Sæbye d. 24. Januar 1844. Peder Nielsen Mørck m. f. P. Til Vitterlighed Neve. Poul Jørgensen m. f. P. I Recognition er betalt til Kjæmnerkassen 11 Rd 3M 10 S, tilstaaer Neve. Kjæmner.
Ved denne Handel ert i Sæby Fattigkasse indbetalt 1 M tilstaaer L. Jordhøy, Sognepræst.

ÆgteskabBørn
- Anne Chrestensdatter 13.05.1833 - Albinus Pedersen Mørk

Peder Nielsen Mørk
1797
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage09.11.2018