Hans Justesen

Noter : .
Fra Carl Klitgaard: Burholt i Øster Brønderslev Sogn. (Jyske Samlinger, 1946):
2. April 1719 solgte Hr. Jens Brøndlund Burholt med det meste af Fæstegodset til ovennævnte forpagter Hans Justesen. Han var fra Stistrupgaard i Vesthimmerland og var født o. 1671, og før han blev forpagter af Burholt 1708 var han forpagter af Kølskegaard i Hallund sogn, hvor han 1704 ægtede den tidligere forpagter Jesper Henriksens (død 1702) enke Else Katrine Kampmann, født o. 1663, datter af Henrik Pedersen Kampmann, præst i Aggersborg [se ovenfor], og Sofie Jensdatter Bloch (Note 79: Hun [Sophie] flyttede som enke til Burholt og blev bisat i Ø.Brønderslev kirke 5. sept. 1719, 79 år gammel, hvorefter hendes lig førtes til Aggersborg kirke.
Else Katrine Kampmann havde af sit første ægteskab en datter Sofie Bloch Jespersdatter, født 1698, død 1727, som 1716 blev gift i Ø.Brønderslev med Otto Klein, født 1691, død 1731, da forpagter på Pandum, senere på Stenshede (Ottestrup) i Volstrup sogn, søn af amtsforvalter Peter Klein i Aalborg. Med Hans Justesen havde hun kun datteren Birthe Katrine Hansdatter født 11.januar 1706 på Kølskegaard, død 2.Nov 1765 på Høgholt, begr. i Torslev kirke 25. Nov. (Note 80: Ved vielsen kaldes hun Birthe, ved dåbsindførelsen Karen og ligeledes i skiftet efter faderen samt på kistepladen i Torslev kirke, så hun har vel heddet Karen Birgitte eller Birte Katrine). Hun blev 5 juni 1725 i Ø.Brønderslev viet til daværende forpagter af Dronninggaard Henrik Kjeldsen, født 1693, død 1755. Han opholdt sig efter Hans Justesens død en tid (1730) på Burholt, men var 1731 forpagter på Gettrup i Ulsted sogn og blev 1733 ved auktion ejer af Ormholt (ca. 20 tdr. hk.) og bøndergods ca. 220 tdr. hk.
Hans Justesen døde 25. aug. 1728 og blev 1. sept. begravet i Ø.Brønderslev kirke. Hans enke Else Katrine Kampmann blev en del år boende på Burholt, men flyttede efter 1734 til sin datter på Ormholt, hvor hun døde 2. dec. 1744, 81 år gammel, bisat i Torslev 9. dec. og derefter begravet i Ø. Brønderslev kirke.
Hans Justesens økonomiske forhold var ikke gode, så kreditorerne overtog Burholt med fæstegods efter ham for 3672 Rdl.; men ved skiftet efter ham blev der dog 377 Rdl. til hans enke og datter.

ÆgteskabBørn
- Else Cathrine Henriksen Kampmann 1705 - Karen Hansdatter

Hans Justesen
-
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage09.11.2018