Lars Jørgensen

DatoStedKilde
Født :1755Horne sogn (1)-
Død :05.11.1845TornbyKirkebogen
Begravet :16.11.1845Tornby kirke, Vennebjerg HerredKirkebogen

Alder : 90
Alt.navn : Laurids Jørgensen Kiil
Stilling : Bonde

Noter : .
Hjørring, Vennebjerg, Tornby, Sønder Tornbye Bye, , 11, FT-1787, A7100
Lars Jørgensen 31 gift Hosbonde Bonde og Gaardbeboer
Cathrine Christensdatter 31 gift Madmoder
Anne LarsDatter 2 Deres Barn
Oluf Jensen 29 ugift TienesteFolk Gevorben Dragon
Anne LarsDatter 12 TienesteFolk

Asdal God´s Skifteprotokol

04.07.1792 Kathrine Chrestensdatter på Asdal Hoy Fol. 44
Laurs Jørgensen Kiil af Thornbye

Arvinger:
Enkemanden
Datter
Anna Laursdatter, 6 år

Skf: M. Roedsted
Vm: Gaardmand Anders Andersen
Husmand Peder Jensen Smed af Thornbye
Fm: Thomas Jensen i Thornby

Hjørring, Vennebjerg, Tornby, Sønder Tornbye, , 3, FT-1801, B8404
Lars Jørgensen 46 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
Bodill Jensdatter 26 Gift Hands Kone
Anne Laursdatter 16 Ugift Hands Datter
Jørgen Larsen 5 Ugift Deres Børn
Jens Larsen 1 Ugift Deres Børn

Iflg Vendsyssel aarbog 1926 P. Christensen beretning om HVEDESKIBET
129. Laurs Jørgensen Kiel, Fæstegaardmand i Tornby, døbt Allehelgensdag 1755, dømt til 2 aar, indsat 20. juni 1806, benaadet 21. juni 1807, død 5. december 1845. Han var gift med Bodil Jensdatter, hun døde 15. juni 1829, 56 aar gammel.

„HVEDESKIBET".

DEN STORE TYVERISAG FRA NØRLEV STRAND
I AARET 1790.
Ved P. CHRISTENSEN.

Den 20. Oktober 1790 strandede paa Nørlev Strand, Skallerup Sogn, Galeasen „Die gute Erwartung). (Det gode haab)

Skibet, der var ladet med Hvede og førtes af Kaptain Michael Schmidt af Stettin, var paa Rejse fra Hjem
stedet til London. Denne paa disse Egne ret almindelige Tildragelse fik et saare trist Efterspil, da den blev
Aarsag til, at mange af Tornby og Home Sognemænd for en Tid maatte vandre i Viborg Tugthus, dømt for
Hvedetyverier fra nævnte Skib. .

Endnu levende Folk kan, snart halvandet Hundrede Aar efter, gengive overleverede Beretninger om denne
sørgelige Begivenhed, der gennem lange Tider selvsagt var et dagligt Samtaleemne paa Egnen, og som over en halv Snes. Aar satte Sindene i den største Bekymring og Spænding. For man maa nemlig huske paa, at Sagen ikke drejer sig om Forbrydere i egentlig Forstand, om end deres Handlemaade var i Strid med Lov og Ret - de tiltalte Personer havde saaledes aldrig før været anklaget eller straffet for noget - men om almindelig jævne Bønder, som næsten ved et Tilfælde ramtes af Lovens haarde Haand, og det fordi de har udfort en Handling, som de og deres Forfædre saa ofte før har gjort sig skyldige i uden i nogen Maade at have paadraget sig Tiltale ovenfra.

At man tog ved Stranden, blev som bekendt ikke regnet for at være rigtigt Tyveri; alle levede „kristeligt"
af Vrag, og den ene havde ikke meget at lade den anden høre i saa Henseende. Derfor var Øvrighedens
Indgriben som et Lyn fra en klar Himmel, og det gik snart op for den enkelte, hvilke alvorlige Følger Hvedetyverierne kunde faa. Efterhaanden som Forhørene er skredet frem, har det sikkert løbet mangen god Bondemand koldt ned ad Ryggen, i Angst for hvad Tid Turen kom til ham, eftersom „den jen angav den naaeri".

Denne omfattende Sag, der paadømtes ved en Kommissionsdomstol og senere direkte indankedes for Høje-
steret, findes delvis refereret i en Dokumentpakke paa op imod 2000 tætskrevne Foliosider3).

Kommissionen sled troligt i det i næsten 4 Aar og holdt et Utal af Møder, saaledes det første Aar 14 ialt,

Ovenstående udgør 2 sider af den 30 sider lange historie som kan læses i "Vendsyssel aarbog 1926"


Hjørring, Vennebjerg, Tornby, Tornby, En gaard, 66, FT-1845, B5304
Jørgen Larsen 49 Gift Gaardmand Heri sognet
Mette Jensdatter 48 Gift Hans kone Heri sognet
Lars Jørgensen 10 Ugift Deres barn Heri sognet
Lars Jørgensen 92 Enke(mand) Huusfaders fader som af ham forsørges Horne sogn Hjørring amt
Jens Olesen 17 Ugift Tjenestetyende Asdal sogn Hjørring amt

Kirkebogen for Tornby
1843-1857, opslag 136
Lars Jørgensen, død den 5. november 1845, begravet den 16. november 1845, 93 aar
Aftægtsmand hos sønne Gmd Jørgen Larsen, S. Tornby
anmærkning.: død af alderdom


FarMor
Jørgen LarsenAne Jensdatter
ÆgteskabBørn
- Cathrine Christensdatter 1785 - Anne Larsdatter
- Bodil Jensdatter 1795 - Jørgen Larsen
1799 - Jens Larsen

Lars Jørgensen
1755
05.11.1845
Jørgen Larsen
1717
1791
Ane Jensdatter
1732
1808

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage09.07.2018