Peder Nielsen

DatoStedKilde
Født :1766Øster Brønderslev sognKirkebogen
Døbt :20.07.1766Øster Brønderslev kirkeKirkebogen
Død :25.02.1849Hallund sognKirkebogen
Begravet :18.02.1849Hallund Kirke (1)Kirkebogen

Alder : 83

Noter : .
Kirkebogen for Øster Brønderslev
1732-1778, opslag 163
den 20. Juli 1766, 8. Søndag efter trinitatis, døbt Niels Jensen Aaens af Hvilshøj, og Ingeborg Nielsdattersa barn, " Peder "
Faddere.: Niels Ottesen - Jens Andersen - Bodel Svendsen - Johanne Christensdatter -Kirsten Larsdatter

Hjørring, Børglum, Øster Brønderslev, Hvilshøy Bye, -, 73, FT-1787, B3173
Niels Jensen 66 Gift Hosbonde 1/2 Gaardsmand
Ingeborg Nielsdatter 51 Gift Madmoder -
Peder Nielsen 21 Ugift 1. Søn -
Christen Nielsen 15 Ugift 2. Søn -
Anne Nielsdatter 33 Ugift 1 Datter -
Anne Christensdatter 20 Ugift Tienestepige -

Hjørring, Børglum, Øster Brønderslev, Hvilshøy Bye, -, 5, FT-1801, B3174
Peder Nielsen 34 Ugift Hosbonde Bonde og Gaard Beboer
Chresten Nielsen 31 - - -
Anders Hansen 18 - - -
Else Chrestensdatter 32 - - -
Anne Marie Poulsdatter 12 - - -
Niels Christian Nielsen 7 - Hosbondens Broder Søn faae Ophold ved Stedet
Ingeborg Nielsdatter 72 Enke Hosbondens Moder Ophold af Stædet

Hjørring, Dronninglund, Hallund, [Øster H]æbbelstrup !!, en Gaard, 47, FT-1834, B4270
Peder Nielsen Aaen 68 Gift Gaardmand
Bodil Cathrine Hansdatter 51 Gift hans Kone
Ingeborg Cathrine Pedersdatter 1 !! Ugift deres Barn
Hans Pedersen 18 Ugift deres Barn
Niels Pedersen 15 Ugift deres Barn
Jacob Pedersen 12 Ugift deres Barn
Christen Simonsen 27 Ugift Tjenestekarl
Niels Thomsen 31 Ugift Tjenestekarl
Hans Christian Pedersen 23 Ugift Tjenestekarl
Claus Sørensen 71 Ugift Tjenestekarl
Ane Marie Simonsdatter 29 Ugift Tjenestepige
Maren Jensdatter 18 Ugift Tjenestepige

Hjørring, Dronninglund, Hallund, Østerhebbelstrup, Gård, 55, , FT-1840, B5846
Peder Nielsen Aaen 74 Gift Gårdmand
Bodil Cathrine Hansdatter 57 Gift Hans kone
Hans Pedersen 25 Ugift Deres barn
Niels Pedersen 21 Ugift Deres barn
Jacob Pedersen 21 Ugift Deres barn
Ingeborg Cathrine Pedersdatter 28 Ugift Deres barn
Elsine Larsdatter 13 Ugift Plejebarn
Christen Simonsen 33 Gift Tjenestekarl
Jens Holgersen 25 Gift Tjenestekarl
Niels Christian Pedersen 19 Ugift Tjenestekarl
Niels Christian Hansen 16 Ugift Tjenestekarl
Ingeborg Jacobsdatter 25 Ugift Tjenestepige
Benedicte Marie Hansdatter 19 Ugift Tjenestepige

Hjørring, Dronninglund, Hallund, Østerhæbbelstrup, en Gaard, 1.14, FT-1845, B2876
Peder Nielsen Aaen 79 Gift Gaardmand Ø.Brønderslev Sogn, Hjørring Amt
Bodil Cathrine Hansdatter 62 Gift hans Kone Adstrup Sogn, Hjørring Amt
Ingeborg Cathrine Pedersdatter 32 Ugift Deres Barn her i Sognet [Hallund]
Niels Pedersen 26 Ugift Deres Barn her i Sognet [Hallund]
Jacob Pedersen 23 Ugift Deres Barn her i Sognet [Hallund]
Lars Christian Jørgensen 51 Gift Tjenestekarl her i Sognet [Hallund]
Christen Simonsen 38 Gift Tjenestekarl her i Sognet [Hallund]
Lars Pedersen 20 Ugift Tjenestekarl Jerslev Sogn, Hjørring Amt
Jens Christian Poulsen 17 Ugift Tjenestekarl Ø.Brønderslev Sogn, Hjørring Amt
Ane Cathrine Andersdatter 25 Ugift Tjenestepige her i Sognet [Hallund]
Ane Marie Jørgensdatter 20 Ugift Tjenestepige Skjæve Sogn, Hjørring Amt
Mariane Jensdatter 28 Ugift Tjenestepige, Vævepige. Vaaer Sogn, Hjørring Amt

Kirkebogen for Hallund
1844-1860, opslag 164
Peder Nielsen, død den 25. januar 1849, begravet den 8. februar 1849, 82 1/2 aar
Var gaardmand i Østerhæbbelstrup, død af alderdom

Citat fra http://www.polyjo.dk/Tamborg.htm
Peder Nielsen Aaen, som senere kaldtes "Per Hebelstrup", var født 1766, ejede Skriverensgaard (Skriverens Gaard) i Hvilshøj 1801-1812 og derefter Ø.Hebbelstrup, hvor han døde 1849. Hans Hustru Bodil Cathrine Hansdatter, født i Astrup 1783, død i Ø.Hebbelstrup 1852, var datter af Hans Christensen Calstrup, født i Astrup 1738, død i Sejlstrup 1810 og hustru Anna Lauridsdatter, født i Sindal 1750. Hans Christensens fader hed Chr. Hansen Calstrup og boede i 1730erne i Sparrevogn, Astrup sogn. (...)

Da der paa denne Tid ikke fandtes Spare- og Laanekasser i Landsognene eller andre Kredit-Institutioner, der var let tilgængelige for Bondestanden, var det almindelig Skik, at velhavende Proprietærer udlaante Penge til Naboer og Venner og, hvis det drejede sig om langfristede Laan, fik Obligationer med Pant i Landejendommene. Per Hebelstrup har sikkert begyndt den Udlaansvirksomhed, der fortsattes af Sønnen Jakob Pedersen og synes at have været ikke helt ubetydelig, da der ved SKiftet efter Sønnen 1860 var udestaaende Fordringer paa ialt 3.500 Rdl., hvoraf 3.300 var sikrede ved 8 Obligationer.

Skribenten, stude- og hestehandler E.H. Buchholtz (1810-1895) ejede i 1838-1840 gården Nørre Hallundbjerg i Hallund sogn. På sine ældre dage foretog han nogle optegnelser om hans tid i Vendsyssel. Genealogen Carl Klitgaard har i Vendsysselske Aarbøger 1951 samlet en række udpluk fra disse optegnelser, og blandt dem findes også følgende beskrivelse af gårdmanden i Ø.Hebbelstrup Peder Nielsen Aaen:

"Paa Gaarden Øster Hebelstrup i Hallund Sogn boede samtidig med mig [dvs 1838-1840] en rig, tyk og fed Bondemand, der hed Per Nielsen, men efter Gaarden benævnt Per Hebelstrup. Endskønt jeg aldrig saa ham beskænket, drak han dog tæt, men han havde god Appetit og levede paa sin Vis godt, men fedt skulde det være, og hele hans røde, godmodige Ansigt glinsede deraf.

Man hørte aldrig en Ed af hans Mund, og han lastede det hos enhver. Skønt han havde en stor Bedrift, kunde han hverken skrive eller regne, og jeg havde den Bestilling at føre hans Bog. Naar han gav Penge ud, malede han Kryds, Streger og Hieroglyffer paa Bjælkerne og Panelet i sin Stue, som ingen kunde udtyde uden han selv, og hver Lørdag Morgen mødte jeg hos ham, og han dikterede til Protokols. Inden vi begyndte vor Forretning serveredes Frokost. Første Ret var fede Spegesild med Gaasefedtsbrød med vældige Snapse hjemmelavet Nektar og bagefter, hvad Huset ellers formaaede. Derpaa en Kande Gammeløl, for at de stakkels Spegesild kunde komme til at svømme, og tog saa fat paa den skriftlige Del, der blev afsluttet med en Kaffepunch."

"Per Nielsen Hebelstrup (...) var paa sin Vis en særdeles gæstfri Mand. Naar jeg og flere Venner besøgte ham, og han var i god Lune, kom der to Flasker paa Bordet. Den ene indeholdt hjemmelavet Nektar (dvs Brændevin), den anden Punchekstrakt. Af denne sidste kom han lidt i hver Snaps, han skænkede op, og opmuntrede sine Gæster til at tømme Glassene med følgende Ord: "Drik Børn! det er sandeligen en sund Dram". (VÅ9-).

Han blev gift med Bodil Cathrine Hansdatter.

Citat slut

Landbrugsavisen.dk
Fredag 20. oktober 2006 Annonce

Øster Hebbelstrup er beliggende cirka otte km øst for Brønderslev.

Ejendommen har fra gammel tid været områdets hovedgård med en meget stor herlighedsværdi med flot gårdsplads med store træer, parklignende have samt en nyplantet alle. Flot afvekslende natur med god udsigt. Stor hovedbygning opført i 1873 på 320 og løbende renoveret.

De oprindelige driftsbygninger er placeret i "hestesko" og danner ramme om gårdspladsen. Lade på 700 opført i 1976. Sostald opført i elementbyggeri, indrettet med 316 farestier, 960 drægtighedspladser, 240 stipladser til polte/gylte samt 40 enkeltdyrsstier til aflastning samt velfærdsrum. I alt 5.783 .

1100 søer og 465 polte samt smågrise op til syv kg.

Der er 201 hektar jord samlet omkring ejendommen, opdelt i fire marker, hvoraf den ene er på 95 hektar. Der er 160 hektar agerjord, 26 hektar skov, 2 hektar brak og 13 hektar mose/krat/gårdsplads og have.

Gården er absolut en af Vendsyssels mest moderne og fremtidssikrede soejendomme, som nu udbydes til salg.
FarMor
Niels JensenIngeborg Nielsdatter
ÆgteskabBørn
- Bodil Cathrine Hansdatter 1808 - Ane Pedersdatter
1814 - Ingeborg Pedersdater
Omk 1816 - Hans Pedersen
1821 - Jacob Pedersen

Peder Nielsen
1766
25.02.1849
Niels Jensen
1724
1789
Ingeborg Nielsdatter
1726
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage09.11.2018