Peder Tøgersen Løvenbalk

DatoStedKilde
Født :1532--
Død :1595--
Begravet :-Viborg-

Alder : 63

Noter : .
http://www.vgp.dk/tree/lovenbalk.htm
Peder Thøgersen (Løvenbalk) er født ca. 1532 i Viborg døde 3. Januar 1595 og blev begravet i Viborg Domkirke. P.T. studerede efter sin skolegang i Viborg i København og i udlandet. Han blev kapellan i Viborg og derpå 1558 sognepræst ved Domkirken. Samtidig fik han et Kanonikat ssts. 1565 blev han magister i København og valgtes 1571 med stor tilslutning til biskop i Viborg. Førend han blev bispeviet, blev han efter kgl. befaling underkastet en prøve af Universitetets professorer, som biskop synes P.T. at have virket med dygtighed og nidkærhed. Af betydning for hans styre var det, at han stod vel anskrevet ved "Hove" og særlig havde en god støtte i sin gamle skolekammerat, Kansler Niels Kaas. Vistnok ad denne vej lykkedes det ham således 1574 at udvirke, at der blev henlagt ikke mindre end 38 sognes kongetiende til Viborg Katedralskole til underhold for 30 disciple. Hermed stiftedes der i Viborg en institution, der i lighed med kommunitetet i København ikke blot gav sig udtryk i et dagligt bordfællesskab mellem disciple og lærere, men som også var af stor betydning for disciplenes uddannelse og hele åndelige udvikling. Viborg skole oplevede da også i de følgende år en blomstringsperiode, hvortil bl.a. bidrog, at P.T. stod i nært samarbejde med den dygtige rektor Jacob Holm, hans svigersøn. P.T. vides ikke at være optrådt som forfatter. Han efterlod sig en talrig og vidtforgrenet efterslægt. Hans hustru Margrethe Jensdatter, (døde 23. december 1603), var samlingspunktet for den tradition, der i Viborg nedfældede sig om reformationstidens tildragelser. P.T.'s hustru giftede sig anden gang efter hans død med (1598) Landstingsherrer, Borgmester i Viborg Gunde Christensen Grøn (ca.1537 1617). Han havde været gift en gang med Mette Nielsdatter, datter af Kannik i Viborg Mag. Jens Hansen (død ca. 1558).

FarMor
Tøger Jensen LøvenbalkAnna Pedersdatter
ÆgteskabBørn
- Margrethe Jensdatter 1559 - Else Pedersdatter Thøgersen

Peder Tøgersen Løvenbalk
1532
1595
Tøger Jensen Løvenbalk
-
06.06.1538
Anna Pedersdatter
-
-
Jens Løvenbalk
-
-


Helene Pedersdatter Munk
-
-
-
--
-
Laurids Mogensen Løvenbalk
- - 1500
Karen Joachimsdatter Flemmning
- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage09.11.2018