Aner til Christen Jensen Liebach1. Generation
1. Christen Jensen Liebach [6554], søn af Jens Stephansen [6587] og Kirsten Andersdatter [6588], blev født i 1786 i Liebach, Vrensted, blev døbt den 3 Dec. 1786 i Vrensted Kirke, døde den 7 Jul. 1842 i Stenum1 i en alder af 56 år, og blev begravet den 17 Jul. 1842 i Stenum Kirke.1

Generelle notater:
Kirstine Thomsens slægt kender vi helt tilbage til 1786. Hendes oldefar var i lærer i Stenum omkring 1810.

Fra Esther Andersen har vi fået følgende optegnelser:
Christen Jensen Liebach (1786 - 1842) var søn af fæster og Hjulmand Jens Stephansen og hustru Kirsten Andersdatter af Liebach, en bebyggelse sydøstligt i Vrenstéd sogn. Chr. Liebach havde i sin ungdom lært hjulmandsfaget hos sin far, og lejlighedsvis syslede han også senere med denne profession. Ved siden af skolelodden, som tillagdes ham ved loven af 1814, ejede han et hus med jord i Stenum af htk. 0-5 -0-1/4. Hans besætning bestod af 4 køer, 2 kvier, 2 stude, l studekalv,l so samt nogle får og lam. Indendørs var hans bohave jævnt og solidt. Chr. Liebach erindres gennem efterslægten som en meget flittig mand, således tærskede han sit korn ved måneskin og strikkede hoser til sine børn, så snart han havde en l
edig stund. Han døde 7. august 1842, 52 År gammel. Blev gift 1809 med Ane Marie Pedersdatter, og var lærer i Stenum. De havde 13 børn, hvoraf flere døde som små.

hjoerring, Børglum, Vrensted, Wrensted Sogn, Lubachen, 115, FT-1787, C4884
Jens Stephansen 37 Gift Mand Huusmand, Hiulmand
Kiersten Andersdatter 37 Gift Kone
Stephan Jensen 7 Ugift Deres ægte Børn
Giertrud Jensdatter 5 Ugift Deres ægte Børn
Kiersten Jensdatter 3 Ugift Deres ægte Børn
Christen Jensen 1 Ugift Deres ægte Børn

hjoerring, Børglum, Vrensted, Liebaken, , 3, FT-1801, B6577
Jens Stephensen 52 Gift Mand Huusmand med Jord, Hiulmand.
Kirsten Hans dtr. 50 Gift Hans Kone
Christen Jensen 13 Ugift Deres Barn
Jens Jensen 10 Ugift Deres Barn

Kirkebogen for Stenum
17 Nov. 1809 Meldte sig til at indtræde i ægteskab, Ungkarl og Skolelærer i Stenum,
Christen Jensen og Pigen Anne Marie Pedersdatter af Stenum.
Forlovere Peder Povlsen og Mads Ottesen begge af Stenum.
Viet 16 December 1809.

hjoerring, Børglum, Stenum, Stenum Bye, Skolen, 1, FT-1834, C5054
Christen Jensen Lebach 48 Gift kirkesanger og skolelærer
Ane Marie Pedersdatter 44 Gift hans kone
Jens Christensen 21 Ugift deres børn
Johanne Kirstine Christensdatter 17 Ugift deres børn
Maria Christensdatter 13 Ugift deres børn
Ane Cathrine Christensdatter 10 Ugift deres børn
Hylleborg Kirstine Christensdatter 6 Ugift deres børn
Christine Christensdatter 4 Ugift deres børn

hjoerring, Børglum, Stenum, Stenum Sogn, Stenum By, Skolen, 1, FT-1840, B7031
Christen Jensen Liebach 54 Enke(mand) Skolelærer og Kirkesanger
Jens Christensen Liebach 27 Ugift hans Barn
Johane Kirstine Liebach 23 Ugift hans Barn
Marie Liebach 18 Ugift hans Barn
Ane Cathrine Liebach 16 Ugift hans Barn
Hylleborg Kirstine Liebach 12 Ugift hans Barn
Christine Liebach 10 Ugift hans Barn

Ifølge Tolstrup-Stenum lokalhistoriske gruppe døde Christen Jensen Liebach i 1842 56 år gammel

Kirkebogen for Stenum
Døde mæns 1842, no. 2
Christen Jensen Liebach, kirkesanger og skolelærer i Stenum
død den 7. juli 1842, begravet den 17. juli 1842, 56 aar
.

Begivenheder i hans liv:

• Han arbejdede som Skolelærer og kirkesanger i Stenum.

2. generation (Forældre)2. Jens Stephansen [6587], søn af Stephan Jensen [7084] og Kirsten Christensdatter [7085], blev født i 1752 og blev døbt den 20 Aug. 1752 i Børglum Kirke, Hjørring Amt.

Generelle notater: .
Kirkebogen for Børglum
Den 20. august 1752
Stephan Jensøn og hustru Kirsten Christensdatter af Børglum en søn til daaben, kaldet
Jens
Faddere.: Ingeborre Andersdatter - Anna Jensdatter - Niels Poulsøn - Anders Kjeldsøn - Peder Jensøn.

hjoerring, Børglum, Vrensted, Wrensted Sogn, Lubachen, 115, FT-1787, C4884
Jens Stephansen 37 Gift Mand Huusmand, Hiulmand
Kiersten Andersdatter 37 Gift Kone
Stephan Jensen 7 Ugift Deres ægte Børn
Giertrud Jensdatter 5 Ugift Deres ægte Børn
Kiersten Jensdatter 3 Ugift Deres ægte Børn
Christen Jensen 1 Ugift Deres ægte Børn

skifte Børglum kloster 36. apr. 1791 afg. husmand Niels Frandsen Smed på Libak i Vrensted, gift med Karen Christensdatter, hvis laugværge er Jens Stephansen, husmand på Libak, senere Simon Christensen i Frøkjær, Børglum sogn. Afdødes broderbørn: Christen Jepsen, 2
7 år, Maren Jepsdatter, 37 år, gift med Niels Nielsen Løth, gårdmand i Vrensted, Kirsten Jepsdatter, 24 år, Mette Jepsdatter, 21 år, alle hos svogeren i Vrensted.

hjoerring, Børglum, Vrensted, Liebaken, , 3, FT-1801, B6577
Jens Stephensen 52 Gift Mand Huusmand med Jord, Hiulmand.
Kirsten Hans dtr. 50 Gift Hans Kone
Christen Jensen 13 Ugift Deres Barn
Jens Jensen 10 Ugift Deres Barn

Begivenheder i hans liv:

• Han arbejdede som Husmand og hjuldmand.

Jens blev gift med Kirsten Andersdatter [6588] [MRIN: 1954] den 4 Nov. 1777 i Vrensted Kirke.2 Ægteskabsstatus: 0.

Barn af dette ægteskab:

1         i.  Christen Jensen Liebach [6554]


3. Kirsten Andersdatter [6588], datter af Anders Christensen [7091] og Johanne Christensdatter [7092], blev født i 1752 i Liebach, Vrensted, blev døbt den 27 Feb. 1752 i Vrensted Kirke, døde den 25 Sep. 1825 i Liebach, Vrensted3 i en alder af 73 år, og blev begravet den 2 Okt. 1825 i Vrensted Kirke.

Generelle notater: .Kirsten Andersdatter, født 1752 i Vrensted, døbt 27. februar. Hun var datter af husmand på Libakken Anders Christensen og hustru Johanne Christensdatter. Jens Stefansen fæstede den 18. april 1777 huset på Libakken i Vrensted efter den davær
ende fæster Anders Christensens enke Johanne Christensdatter. Jens Stefansen skulle ved samme lejlighed ægte datteren.
Døbt 1752 i Vrensted: d. 27. Febr. Anders Christensen paa Liibacken og Johanne Christensdatters Barn Kirsten. Test: Anne Christensdt, Anne Poulsdt, Mads Madsen, Knud Christensen og Jens Holmen. Intr. 9. April.

Viet 1777 i Vrensted: Jens Steffensen ..? [forkortelse på 1 bogstav, måske for sted hvor han bor/kommer fra] og Kiersten Andersdatter Ligb[akken]. Trolovet d. 23. Maj, viet d. 4. Nov. Forlovere: Niels ..? og Jens Jensen Ligbk.

hjoerring, Børglum, Vrensted, Wrensted Sogn, Lubachen, 115, FT-1787, C4884
Jens Stephansen 37 Gift Mand Huusmand, Hiulmand
Kiersten Andersdatter 37 Gift Kone
Stephan Jensen 7 Ugift Deres ægte Børn
Giertrud Jensdatter 5 Ugift Deres ægte Børn
Kiersten Jensdatter 3 Ugift Deres ægte Børn
Christen Jensen 1 Ugift Deres ægte Børn

hjoerring, Børglum, Vrensted, Liebaken, , 3, FT-1801, B6577
Jens Stephensen 52 Gift Mand Huusmand med Jord, Hiulmand.
Kirsten Hans dtr. 50 Gift Hans Kone
Christen Jensen 13 Ugift Deres Barn
Jens Jensen 10 Ugift Deres Barn

Kirkebogen for Vrensted
Døde kvinder 1825, no 10
Kirsten Andersdatter, død den 25. september 1825, begravet den 2. oktober 1825
gift med aftægtsmand Jens Stephansen paa Liebakken, 73 aar 7 mdr.

Kirsten blev gift med Jens Stephansen [6587] [MRIN: 1954] den 4 Nov. 1777 i Vrensted Kirke.2 Ægteskabsstatus: 0.

3. generation (Bedsteforældre)4. Stephan Jensen [7084], søn af Jens Pedersen [7094] og Johanne Sørensdatter [7095], blev født i 1720 i Kolborn I Ugilt Sogn,3 blev døbt den 2 Apr. 1720 i Ugilt Kirke (1),3 døde i 1799 i en alder af 79 år, og blev begravet den 7 Jul. 1799 i Børglum Kirke, Hjørring Amt.

Generelle notater: .
Kirkebogen for Ugilt
Døbt den 23. april 1720 Jens Pedersen og Johanne Sørensdatters barn af Koldbore Stephan
Moderen introduceret den 12. maj 1720

Stefan Jensen, født i Koldborg i Ugilt sogn i 1720 (døbt den 2. april), død 1799 i Børglum, begravet den 7. juli.
Stefan Jensen var fæstegårdmand i Børglum by (Børglum sogn). Han blev gift 3. november 1748 i Børglum med Kirsten Kirstensdatter

Johanne Sorensdtr i Kolborn, Ugilt 1752 pg 362 #32
HUSB: Jens Pedersen
CH: Ole Jensen i Hungorholt, Scharum sogn
Stephen Jensen i Borglum
Jens Jensen serv i Borglum
Toer Jensen i Kolborn
Christen Jensen i Kolborn
Ane Jensdtr = Christen Nielsen i Kringeborn
Ane Jensdtr = Niels Jensen i Snapholt
Johanne Jensdtr = Jens Pedersen i Ugilt
Maren Jensdtr = afg. Christen Larsen i Heiselback, Thors sogn
[Borglum Kloster; 1707-1757 probates; film 48981]


Hjørring, Børglum, Børglum, Børglum Sogn, Børglum Bye, 19, FT-1787, C4875
Stephan Jensen 68 Gift Hosbonde ligeledes [Gaardbeboere]
Kirsten Christensdatter 60 Gift Madmoder
Christen Stephansen 24 Ugift Deres Børn
Johanne Stephansdatter 28 Ugift Deres Børn
Knud Pedersen 11 Ugift Tienestedreng

Stephan blev gift med Kirsten Christensdatter [7085] [MRIN: 2110]. Ægteskabsstatus: 0.

Barn af dette ægteskab:

2         i.  Jens Stephansen [6587]


5. Kirsten Christensdatter [7085] blev født i 1727.

Generelle notater: .
Hjørring, Børglum, Børglum, Børglum Sogn, Børglum Bye, 19, FT-1787, C4875
Stephan Jensen 68 Gift Hosbonde ligeledes [Gaardbeboere]
Kirsten Christensdatter 60 Gift Madmoder
Christen Stephansen 24 Ugift Deres Børn
Johanne Stephansdatter 28 Ugift Deres Børn
Knud Pedersen 11 Ugift Tienestedreng

Hjørring, Børglum, Børglum, Børglum By, , 12, FT-1801, B8471
Christen Stephansen 38 Gift Husbonde Bonde og gårdbeboer
Anne Anderdsdatter 28 Gift Hans kone
Kirsten Christensdatter 2 Ugift Deres datter
Dorthe Andersdatter 30 Ugift Tjenestepige
Kirsten Christensdatter 74 Enke Husbondens moder Aftægtskone

Kirsten blev gift med Stephan Jensen [7084] [MRIN: 2110]. Ægteskabsstatus: 0.

6. Anders Christensen [7091] blev født i 1724, døde i 1774 i Liebach, Vrensted i en alder af 50 år, og blev begravet den 27 Jul. 1774 i Vrensted Kirke.

Anders blev gift med Johanne Christensdatter [7092] [MRIN: 2113]. Ægteskabsstatus: 0.

Barn af dette ægteskab:

3         i.  Kirsten Andersdatter [6588]


7. Johanne Christensdatter [7092] .

Johanne blev gift med Anders Christensen [7091] [MRIN: 2113]. Ægteskabsstatus: 0.

4. generation (Oldeforældre)8. Jens Pedersen [7094] blev født omkring 1680, døde i 1757 i Kolborn I Ugilt Sogn i en alder af ca. 77 år, og blev begravet den 1 Feb. 1757 i Ugilt Kirke (1).

Generelle notater: .
Børglum Kloster Godsarkivs fæstebreve nr. 501-800
780. - 781. 24. marts 1752 Christen Jensen, født i Kolborn, fæster Kolborn, som hans fader Jens Pedersen pga. alderdom oplader ham. 1 td 4 skp 2 fjk. Skovskyld 7 skp.

[Borglum Kloster; 1707-1757 probates; film 48981]
Johanne Sorensdtr i Kolborn, Ugilt 1752 pg 362 #32
HUSB: Jens Pedersen
CH: Ole Jensen i Hungorholt, Scharum sogn
Stephen Jensen i Borglum
Jens Jensen serv i Borglum
Toer Jensen i Kolborn
Christen Jensen i Kolborn
Ane Jensdtr = Christen Nielsen i Kringeborn
Ane Jensdtr = Niels Jensen i Snapholt
Johanne Jensdtr = Jens Pedersen i Ugilt
Maren Jensdtr = afg. Christen Larsen i Heiselback, Thors sogn


Begravet 1757 i Ugilt: d. 11te Febr Jens Pedersen af Kaalboren, 77 Aar.

Jens blev gift med Johanne Sørensdatter [7095] [MRIN: 2114]. Ægteskabsstatus: 0.

Barn af dette ægteskab:

4         i.  Stephan Jensen [7084]


9. Johanne Sørensdatter [7095] blev født omkring 1708, døde i 1751 i Kolborn I Ugilt Sogn i en alder af ca. 43 år, og blev begravet den 18 Jul. 1751 i Ugilt Kirke (1).

Generelle notater: .
[Borglum Kloster; 1707-1757 probates; film 48981]
Johanne Sorensdtr i Kolborn, Ugilt 1752 pg 362 #32
HUSB: Jens Pedersen
CH: Ole Jensen i Hungorholt, Scharum sogn
Stephen Jensen i Borglum
Jens Jensen serv i Borglum
Toer Jensen i Kolborn
Christen Jensen i Kolborn
Ane Jensdtr = Christen Nielsen i Kringeborn
Ane Jensdtr = Niels Jensen i Snapholt
Johanne Jensdtr = Jens Pedersen i Ugilt
Maren Jensdtr = afg. Christen Larsen i Heiselback, Thors sogn

Johanne blev gift med Jens Pedersen [7094] [MRIN: 2114]. Ægteskabsstatus: 0.


Kilder


1. Kirkebog (1).

2. www.familysearch.org (1).

3. Kirkebogen.