Skolelærer og kirkesanger

Christen Jensen Liebach

Startside

Startside

Familen

Efterlysning

Links

Tekstfelt: Den gamle skole i Stenum

Christen Jensen Liebach (1786 - 1842) var søn af fæster og  Hjulmand Jens Stephansen og hustru Kirsten Andersdatter af Liebach, en bebyggelse sydøstligt i Vrenstéd sogn. Chr. Liebach havde i sin ungdom lært hjulmandsfaget hos sin far, og lejlighedsvis syslede han også senere med denne profession. Ved siden af skolelodden, som tillagdes ham ved loven af 1814, ejede han et hus med jord i Stenum af htk. 0-5 -0-1/4. Hans besætning bestod af 4 køer, 2 kvier, 2 stude, l studekalv, l so samt nogle får og lam. Indendørs var hans bohave jævnt og solidt. Chr. Liebach erindres gennem efterslægten som en meget flittig mand, således tærskede han sit korn ved måneskin og strikkede hoser til sine børn, så snart han havde en ledig stund. Han døde 7. august 1842, 52  År gammel. Blev gift 1809  med Ane Marie Pedersdatter, og var lærer i Stenum. De havde 13 børn, hvoraf flere døde som små.

Stenums første skole.

 

Stenum skole som blev kaldt " den lille skole" blev opført i ca. 1815 på byvejen, i dag hedder Byvejen Havesangervej, og skolen lå på grunden hvor det tidligere alderdomshjem lå. Det var en stråtækt bygning med én skolestue, mod vest, hvori der var to klassetrin, og lærerens lejlighed mod øst.

I 1907, da "Hørhaven" stod færdig, lukkede man den lille skole, som blev solgt til private. Jens Mourits Jensen, som var tidligere lærer på skolen, købte og indrettede den til forsamlingshus. Efter nogle år blev skolen købt af Karen og Emil Christensen, og lavede den om til karetmagerværksted. Efter Karen og Emils død i henholdsvis 1950 og 1951, købte Brønderslev kommune huset med henblik på opførelse af et nyt kommende alderdomshjem på grunden. Brønderslev kommune benyttede skolen i den mellemliggende periode, som henholdsvis husflidsskole og som bolig for hjemløse, indtil de i 1956 nedrev den gamle skole, og byggede alderdomshjem på grunden.

 

Lærere på "Den lille skole"

 

Stenums første skole.

 

1815 - 1842    Chresten Jensen Liebach.

1842 - 1858    ?

1858 - 1888    lærer Thorup.

1888 - 1898    Jens Mourits Jensen.

1898 - 1903    N. Hansen.

1903 - 1907    N. Hansen. ( ansat som førstelærer.)

 

1907 byggede man endnu en skole i Stenum, Den blev bygget på Bogfinkevej ( nr. 35) og kaldt "Hørhaven" da man tørrede hørren på skolen, efter at det havde lagt i blød i kirkedammen lige øst for skolen på Digesmuttevej. Kirkedammen var en branddam, som lå hvor kirkens kapellet i dag ligger, den blev i øvrigt også flittigt brugt til skøjtebane om vinteren, dog måtte ingen gå ud på isen, før læreren havde afprøvet om isen kunne bære.