Stefan Boyd Vasa

DatePlaceSource
Born :11.01.1987Omaha, Nebraska (1)-

FatherMother
Bradley Jason VasaMyrna Jo Hayden

Stefan Boyd Vasa
* 11.01.1987
-
Bradley Jason Vasa
-
-
Myrna Jo Hayden
* 30.11.1963
-
Stanley F. Vasa
* 27.07.1940
-


Dona Jean Hilferty
* 08.10.1944
-
-
--
-

- - -

- - -

Charles David Hilferty
* 21.10.1911 - 09.03.1997
Helen Katherine Andreasen
* 02.09.1910 - 21.01.1990


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0 -------- Homepage13.03.2005