Knepholt, Torslev sogn (1)
Knepholt, Torslev sogn (1)

(Elmelund side 60)
Knepholt blev efter 1844 matriklen sat i hartkorn til 7 skp. 1 fjk. 1 ¾ alb. Og gl. skatten var 6 rd. 80 sk.
Peder Christensen, der var gift med Karen Berthelsdatter købte Knepholt den 13. maj 1828, skødet tinglyst den 18. december 1828. Han solgte den 8. november, skødet dog først tinglyst den 23. august 1860, til svigersønnen Anders Pedersen for 800 rd., Peder Christensen døde den 27. april 1885, 90 år gammekl, og var da enkemand.
Anders Pedersen solgte den 13. juli 1871 til Godich Jensen fra Kjettrup mark, Kjettrup sogn i Han herred for 2700 rd., der medfulgte 2 heste, 4 køer, 1 kalv, 2 vogne, 1 plov, 2 harver, 5 får, 2 sæt seletøj m.m. matr. Nr nr.25r af Sortemosen hørte til ejendommen. Skødet blev tinglyst den 2. maj 1872, og den 6. august 1874 købte han parcellen 25e fra Fjeldgaard for 131 rd. og mageskifter den 11. august med Jens Chr. >Andersen, Nr. Bjergene i Albæk sogn, der den 16. februar 1882, lyst 28. juni s.aa., mageskifter med Bertel Peter Andersen, Nødbakken, der frastykker parcellen 4b og mageskifter den 17. december 1885 med Christen Ludvig Poulsen, skødet tinglyst den 18. januar 1886, og straks efter mageskifter han med Jens Peter Jensen, Aalstrup i Jerslev sogn.
Jens Peter Jensen solgte den 17. oktober 1889 til Lars Chr. Pedersen, der den 24. september 1935 solgte til Knud Christian Højholt Christensen.
Areal: 13.2875 m².
(slut Elmelund)

Uddrag af folketællingslister for Torslev sogn.
FT-1787, no. 116, Christen Jacobsen 33 år og hustru Maren Jeppersdatter 26 år
FT-1801, no. 107, et Boelsted, bolsmand Christen Jacobsen 48 år og hustru Maren Jespersdatter 39 år
FT-1845, no. 039, et hus, Husmand Peder Christensen 50 år født i Skæve sogn og hustru Karen Bertelsdatter 48 år født i Torslev sogn
FT-1850, no. 040, et hus, Husmand Peder Christensen 55 år født i Skæve sogn og hustru Karen Bertelsdatter 53 år født i Torslev sogn
FT-1860, no. 333, en gaard, gaardmand Anders Pedersen 43 år født i Hellevad og hustrru Mariane Pedersen 31 år født i Torslev sogn
FT-1870, no. 063, en gaard, jordbruger Anders Pedersen 52 år født i Hellevad og hustru Mariane Pedersdatter 39 år født i Torslev sogn
FT-1890, no. 097, Hus, husmand Lars Kristian Pedersen 28 år født i Sct. Hans sogn ugift
FT-1901, no. 348, matr. no. 4a, Landmand Lars Kristian Pedersen født 15.04.1861 i Sct. Hans sogn og hustru Jørgine Kristine Jørgensen født 3.01.1869 i Hallund sogn
FT-1911, no. 160, landbruger Lars Kristian Pedersen født 15.05.1861 i Hjørring og hustru Jørgine Kristine Jørgensen født 03.01.1869 i Hallund
FT-1921, no. 2311, landbruger Lars Pedersen født 15.04.1861 i st-Hans sogn og hustru Sine Kristine Pedersen født 03.01.1868 i Hallund sogn

En udvandring i 1872

I året 1870 boede der i Knepholt i Torslev sogn en familie bestående af Anders Pedersen født den 16. december 1817 i Råholt, og hans kone Mariane Pedersdatter født den 18. marts 1830 i Knepholt, foruden forældrene var der børnene Peder Christian Andersen født den 28. april 1858 i Knepholt, Carl Anton Andersen født den 20. oktober 1859, Andreas Andersen født den 16. november 1860, Inger Marie Andersen født den 6. september 1863, Anders Christian Andersen født den 9. marts 1867. Foruden disse børn var der 2 børn der var døde nemlig Peder Christian Andersen der blev født den 5. juni 1855, han døde da han var 1½ år gammel, og Christine Andersen født den 15. oktober 1865, hun døde kun 5 dage gammel.
Anders Pedersen købte Knepholt den 8. november 1857 for 800 rd. af sin svigerfader Peder Christensen der var gift med Karen Berthelsdatter. Den 13. juli 1871 solgte Anders Pedersen Knepholt for 2700 rd. køberen var gårdejer Godich Jensen fra Kjettrup mark, Kjettrup sogn i Han herred, og ved handelen medfulgte der 2 heste, 4 køer, 1 kalv, 2 vogne, 1 plov, 2 harver, 5 får, 2 sæt seletøj m.m.
I 1872 emigrerede Anders og Mariane til Omaha i Nebraska, sammen med deres 5 børn, De sejlede med det skib "France" der var bygget i 1867 i Liverpool, skibet var indrettet med plads til 80 1. klas. og 1000 3. klas. passagerer.
Anders Pedersen døde den 29. april 1893 i en alder af 75 år, og Mariane døde den 14. november 1913 i en alder af 83 år, og er begge begravet i Nebraska, USA: Grabow Cemetery (Near 14484 Cornhusker Rd.) Sarpy County Nebraska, USA
Børnene blev I USA, Peder Christian Andersen døde 26. oktober 1958 100 år gammel og havde da 34 børnebørn og 57 oldebørn, Carl Anton Andersen døde 18. september 1941 81 år gammel, Andreas Andersen døde 31. maj 1939 78 år gammel, Inger Marie Andersen døde 9. februar 1949 85 år gammel, Anders Christian Andersen døde 9. maj 1960 93 år gammel. Jeg har forbindelse til Anders Christian Andersens barnebarn der er født 14. september 1947 i Norfolk, Nebraska, han fortæller at han har oplysninger om ca 1500 efterkommere efter Mariane og Anders, og at han den 24. juni i år deltog i Peterson familie sammenkomst i Kearney, Nebraska, sammen 90 andre. Så der er et vist sammenhold i familien der i sin tid udvandrede fra Knepholt i Torslev sogn.
Østervrå, 26. juli 2001
Erik Wulff Sørensen

Martin Christian Hansen Vrængmose
Ane Marie Jensen
Jens Christian Hansen Vrængmose

Win-Family v.6.0 -------- Homepage28.12.2006