Højstrup Mosen, Torslev sogn
Højstrup Mosen, Torslev sogn


hjoerring, Dronninglund, Torslev, Højstrup Bye, , 9, FT-1787, B2977
Kristian Nielsen 35 Gift Hosbond Bonde og Gaardbeboer
Karen Andersdatter 50 Gift Hans kone
Peder Xtensen 17 Ugift Af første ægteskab
Xten Xtensen 5 Ugift Af andet ægteskab

hjoerring, Dronninglund, Torslev, Mosen, , 10, FT-1801, B6766
Chresten Nielsen 49 Gift Mand Husmand uden jord og smed
Karen Andersdatter 62 Gift Hans kone
Christen Christensen 20 Ugift Deres søn
Kirsten Pedersdatter 17 Ugift Tjenestepige

hjoerring, Dronninglund, Torslev, Højstrup skoledistrikt, Mosen, 31, , FT-1840, B5852
Lars Madsen 45 Gift Gårdmand
Maren Madsdatter 44 Gift Hans kone
Helene Marie Larsdatter 9 Ugift Deres datter

hjoerring, Dronninglund, Torslev, Høistrup, Mosen et huus, 120, FT-1845, B7253
Lars Madsen 50 Gift Huusmand Understed sogn
Maren Madsdatter 50 Gift Hans kone Understed sogn
Helene Marie Larsdatter 14 Ugift Deres datter Karup sogn

hjoerring, Dronninglund, Torslev, Mosen, , 39, FT-1850, B4800
Lars Madsen 55 Enke(mand) Husmand, Husfader Understed sogn
Heelene Marie Larsdatter 19 Ugift Hans datter Karup sogn

Hjørring, Dronninglund, Torslev, Højstrup, Mosen et hus no. 220 FT-1870
Jens Simonsen, 70, enkemand, født i Skæve sogn, Jordbruger
Christen Jensen, 28, født i Torslev sogn, søn
Inger Larsen, 26, født i Torslev, svigerdatter
Jens Laurits Jensen, 4, født i Torslev sogn, søn
Karen Marie Jensen, 2, født i Torslev sogn, datter
Søren Christian Jensen, 1, født i Torslev, søn

hjoerring, Dronninglund, Torslev, Højstrup Torslev Sogn, Et Huus Mosen, 8, FT-1880, C1603
Kristen Jensen 38 Gift Husfader,Avlsbruger. Torslev Sogn Hjørring Amt
Inger Larsen 36 Gift Husmoder Torslev Sogn Hjørring Amt
Jens Laurits Jensen 14 Ugift Søn Torslev Sogn Hjørring Amt
K. Marie Jensen 12 Ugift Datter Torslev Sogn Hjørring Amt
Søren K.Jensen 10 Ugift Søn Torslev Sogn Hjørring Amt
Johennes Kr. Jensen 8 Ugift Søn Torslev Sogn Hjørring Amt
Anne Sophie Jensen 4 Ugift Datter Torslev Sogn Hjørring Amt
Ottilia Jensen 1 Ugift Datter Torslev Sogn Hjørring Amt

hjoerring, Dronninglund, Torslev, Mosen, , , FT-1890, C1870
Karl Christian Krestensen Skovgaard 30 Gift Husfader Landmand Volstrup Sogn
Maren Hansen 38 Gift Husmoder Baanlev Vejle Amt
Else Kristine Karlsen Skovgaard 10 Ugift Datter Hørby Sogn
Hans Peter Karlsen Skovgaard 4 Ugift Søn Torslev Sogn
Christian Karlsen Skovgaard 1 Ugift Søn Torslev Sogn

Hjørring, Dronninglund, Torslev, Højstrup Mosen FT 1901
Carl Christian Christensen Skovgaard født 13.05.1852 i Volstrup sogn, Landmand
Maren Hansen født 21.12.1858 i Gaarslev sogn, Vejle amt. husmoder
Hans Peter Carlsen Skovgaard født 30.03.1885 i Torslev sogn, søn
Christian Carlsen Skovgaard født 25.09.1888 i Torslæev sogn, søn

FT-1911, no. 004, Christian Peter Jensen født 05.10.1864 i Torslev og hustru Christiane Amalia Christensen født 04.02.1868 i Understed

"Elmelund"
Mosen, matr. No. 14a n.ø.
Mosen blev efter 1844 matriklen sat i hartkorn til 5 skp. 3 fjk. 2½ alb. Og gl. skatten var 10 rd. 58 sk.
I begyndelsen af forrige århundrede var Mosen ejet af smeden Chr. Nielsen. Hans søn Chr. Christensen, der opholdte sig i hjemmet, var blevet kæreste med tjenestepigen Maren Mortensdatter og alt var fryd og gammen indtil Chr. Christensen blev indkaldt til dragon og Maren der var af den type der helst ville have en kæreste der var i nærheden, gjorde forbi med den unge mand. Der blev af forståelige grunde et dårligt forhold på ejendommen og da Maren Ville rejse af pladsen i utide nægtede smeden at betale hende sit tilgodehavende i løn. Hun fik plads i Nyholm i Hørby og da hun flyttede tog hun nogle enkelte genstande med sig som måske var at betragte som hendes og Chr. Christensen fælleseje. Smeden meldte hende til politiet for tyveri og den 3. august 1805 blev sagen behandlet i rette, hvor Maren Mortensdatter til gengæld anklagede smeden for gæld og smedens søn anklagede Maren for ophævelse af ægteskabsløfte. Dommerens mening om sagen kendes ikke.
Den næste ejer jeg har hørt om var Peder Christen Thomsen der den 8. januar 1837 blev gift med Johanne Marie Jørgensdatter fra Ll. Tamstrup. Han var da skønt kun 26 år gammel enkemand. Senere var Lars Madsen der. Han solgte formentlig til Christen Jensen, der fik skødet tinglyst den 6. februar 1869, men havde så vidt det kan skønnes overtaget ejendommen noget før. Han købte parcellen 6c fra Mellergaard den 1. august 1878, og solgte den 15. april 1880 til Carl Christian Christensen Skousgård for 10.000 kr og rejste derefter til Amerika han gav forinden Christian Nielsen, Brødeledet fuldmagt til at modtage renter af 3500 kr. som han have til gode i "Mosen".
Skovsgård solgte den 2. august 1883 parcellerne 14b og 14c fra og solgte den 23. juni 1904 til Christian Peter Jensen, Ledet i Hørby for 12.500 kr, der den 21. december 1905 købte parcellen 15b fra Kane for 800 kr. og solgte den 22. juli til Ckristian Frederik Jensen, hidtil Stueholt for 26.000 kr. og flytter til Nyholmstrand.
Christian Frederik Jensen solgte i 1940 til sønnen Alfred Jensen, efter hvis død enken Ebbe Ingeborg Christensen den 5. april 1957 solgte til Viggo Thomsen, der den 1. maj 1972 købte matfr. No. 7e af Albert Thomsen.
"Slut Elmelund"

Christen Jensen

Win-Family v.6.0 -------- Homepage28.12.2006