Store Vrængmose, Torslev sogn (1)

Iflg Elmelund
Store Vrængmose, matr.nr. 5a s.v.
Store Vrængmose blev efter 1844 matriklen sat i hartkorn til 1 td. 7 skp. 2 fjk. ½ alb. og gl. skatten var 17 rd.01 sk.
Gårdmand Hans Chr. Larsen døde den 15. marts 1842, 45 år gammel og enken Mette Marie Nielsdatter gifter sig den 4. januar 1844 med ungkarl Christen Larsen, der fik vielsesattesten tinglyst som adkomst til gården, som han den 8. januar 1863 solgte til Lars Christian Hansen, der den 14. april 1898 solgte 13½ tdl til sønnen Martin Christian Hansen, Knepholthus og solgte den 1. februar 1900 Store Vrængmose til svigersønnen Jens Peter Pedersen. værdien var sat til 12.000 kr. Lars Chr. Hansen døde som aftægtsmand i Store Vrængmose den 21. juli 1900. Børnene tog den 7. maj 1908 i henhold til lov af 1. april 1905, Vrængmose som familienavn.
Jens Peter Pedersen mageskiftede den 7. maj 1908 med Anders Peter Andersen fra Grinsted. løsøret bestod bla. af 2 følhopper, 14 køer, 13 ungkreaturer, 5 får med yngel, 4 fedesvin og alt i maskiner bl.a. hestegang.
Anders Peter Andersen solgte den 3. november 1939 til børnene Frederik Tscherning Andersen og Alma Andersen.
36.1191 m².
NB. Christen Larsen solgte den 23.01.1857 til Jørgen Christensen, der den 12 november 1868 solgte til fhv mejeriforpagter Carl Martinus Dahl for 2200 rd., der solgte til Lars Chr. Hansen.
Slut Elmelund
FT-1787, no. 109, gårdbeboer Hans Mortensen 62 år og hustru Anne Jørgensdatter 53 år
FT-1801, no. 106, en gård, gårdbeboer Niels Nicolaisen 35 år og hustru Sophie Hansdatter 36 år
FT-1834, no. 006, en gård, gårdmand Hans Christian Larsen 39 år og hustru Mette Marie Nielsdatter 34 år
FT-1840, no. 053, gårdmand og smed Hans Christian Larsen 44 år og hustru Mette Marie Nielsdatter 40 år
FT-1845, no. 037, en gård, gårdejer Christen Larsen 42 år født i Skæve sogn og hustru Mette Marie Nielsdatter 45 år født i Torslev sogn
FT-1850, no. 037, en gård, gårdmand Christen Larsen 47 år født i Skæve sogn og hustru Mette Marie Nielsdatter 50 født i Torslev sogn
FT-1890, no. 091, en gård, gårdmand Lars Christian Hansen, 59 år født i Torslev sogn og hustru Ane Marie Mortensdatter 55 år født i Albæk sogn.
FT-1901, no. 277, matr. 5a, gårdejer Jens Peter Pedersen født 05.07.1870 i Jerslev sogn og hustru Mettine Karoline Hansen født 10.07.1874 i Torslev sogn (kom fra Amerika i 1900)
FT-1911, no. 054, gårdejer Anders P. Andersen født 02.10.1869 i Ugilt og hustru Kirstine Marie Andersen født 22.05.1870 i Jerslev

Ane Marie Mortensdatter
Lars Christian Hansen
Martin Christian Hansen Vrængmose

Win-Family v.6.0 -------- Homepage28.12.2006